Raad van State wijst kritiek op grote aardbeikas af

30-08-2018 | Laatste update op 01-11 | |
Foto: VidiPhoto
Foto: VidiPhoto

Het project van Dutch Berries om gefaseerd een bedrijf van 40 hectare aardbeien te bouwen in het Betuwse Zuilichem is op de juiste gronden tot stand gekomen.

De Raad van State heeft een beroep van de Stichting Dorp en Landschap Bommelerwaard afgewezen. De stichting vindt dat de provincie Gelderland dit bedrijf niet op die plek in die omvang had mogen toestaan.

Zo is aardbeien geen grondgebonden teelt, terwijl een grondgebonden teelt toegestaan moeten worden. Ook had de vergunning volgens de stichting niet in één keer mogen worden verstrekt, nu het gefaseerd wordt gebouwd. Het teeltbedrijf heeft niet de financiële draagkracht het project in één keer te bouwen.

Huisvesting seizoenswerkers

De stichting stelt verder dat de maatschappelijke belangen van het huisvesten van buitenlandse seizoenswerkers onvoldoende zijn meegewogen bij het vaststellen van het plan. Zij wijst er op dat het de bedoeling van Dutch Berries is om op termijn 400 tijdelijke werknemers te huisvesten. Daarom had het plan al een regeling moeten bevatten om problemen in de toekomst te voorkomen.

Provinciale regels gelden

De Raad van State wees de bezwaren van de hand door naar de provinciale regels te kijken. De provincie heeft deze toegepast, aldus de rechter.

Overigens is Dutch Berries begonnen met de teelt na afronding van de eerste teeltfase.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer