PvdD kaart octrooi resistentie Syngenta aan

26-06-2013 | Laatste update op 08-06 | |
PvdD kaart octrooi resistentie Syngenta aan

De Partij voor de Dieren is tegen een octrooi dat veredelaar Syngenta heeft gekregen voor resistentie van rode peperplanten.

Door de uitvinding is de betrokken plant sterk resistent tegen ei-afzetting en ontwikkeling van de pop van de witte vlieg. Volgens Partij voor de Dieren (PvdD) dreigt een monopolisering van de voedselvoorziening als Syngenta andere partijen kan verbieden met dezelfde eigenschappen te gaan werken bij veredeling. De partij diende hierop vragen in bij staatssecretaris Sharon Dijksma. Zij antwoordt dat geen octrooi is verleend op een uitvinding in een plantenras, maar voor een uitvinding op planten en dat past wel in de octrooiregelgeving. Wel betekent het octrooi inderdaad dat Syngenta andere partijen kan verbieden de vinding van de resistentie in te zetten in eigen veredelingstrajecten.

Volgens Dijksma is er voldoende keuzevrijheid voor telers tussen veredelaars en dreigt daardoor geen monopolisering op de veredelingsmarkt. De Europese Commissie bereidt een rapport voor over de ontwikkeling en implicaties van het octrooirecht op het gebied van de bio en gentechnologie. Dat rapport zal specifiek ingaan op het vraagstuk van de samenloop van octrooirecht en kwekersrecht bij plantenveredeling. Ook Dijksma komt binnenkort met haar standpunt over deze problematiek.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer