Doorgaan naar artikel

Professioneel boegbeeld

Het is dus niet Camiel Eurlings geworden. VVD’er Loek Hermans wordt het nieuwe boegbeeld van tuinbouwend Nederland.

Loek Hermans wordt CEO van de High Level Group van Greenport Nederland. Ervaring met die tuinbouw heeft hij hoegenaamd niet. Ervaring met het fungeren als boegbeeld wel, want hij stapt nu net op als boegbeeld van het midden- en kleinbedrijf. Bijna acht jaar lang was hij voorzitter van MKB Nederland. Bijna, want hij stapt iets eerder op dan gepland, omdat hij tot en met 2 maart druk met zijn rol als lijsttrekker voor de VVD bij de Statenverkiezingen.

Druk genoeg
Daarna heeft hij het overigens ook nog druk genoeg. Want het boegbeeld van de tuinbouw blijft toch ook gewoon lid van de Eerste Kamer, normaal gesproken zelfs als fractievoorzitter. Hij blijft ook lid van het dagelijks bestuur van de Sociaal Economische Raad. En voorzitter van de Europese lobby-organisatie voor het MKB. En voorzitter van het Nederlands Uitgeversverbond. En van de katholieke Universiteit Nijmegen. En van Care Nederland. En zo nog een respectabel rijtje nevenfuncties.

Schipperen
En dan blijft het natuurlijk schipperen. Hermans’ functie is gemodelleerd naar de functie die Elco Brinkman bekleedt bij Bouwend Nederland. Maar waar de bouwsector groot genoeg is om bovenaan te komen in het rijtje van functies die een politiek coryfee, daar is de tuinbouw dat niet. Hermans zal door de media niet worden vereenzelvigd met de tuinbouw. En van de andere kant zullen ook tuinders zich niet direct vertegenwoordigd voelen door de VVD’er.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin