Doorgaan naar artikel

Productie blauwe bes wereldwijd met 1000% gestegen

In 1995 werd er wereldwijd 23,6 miljoen ton aan blauwe bes geproduceerd. In 2014 was dat 563,1 miljoen ton. Blauwe bes is daarmee, na aardbei, het meest geproduceerde zachtfruit gewas in de wereld. Aardbei haalde in 1995 nog een productie van 2.6 miljard ton. In 2012 was dat ruim het dubbele met 4,55 miljard ton.

Blauwe bes staat qua productie nog steeds ver in de schaduw van aardbei, met pak hem beet 10% van de productie aan aardbei, maar de ontwikkeling gaat toch wel hard met een stijging van meer dan 1000%. Dat valt op te maken uit cijfers van World Bleuberry Statistics and Global Analysis.

Bescheiden rol

Hoewel in Nederland het areaal in 2015 met 100 hectare nogal explosief steeg tot 737 hectare, stelt dat wereldwijd weinig voor. Europa in zijn geheel staat met de laatste cijfers uit 2014 op plaats drie met een productie van 64,5 miljoen ton. Zuid-Amerika haalt met 121,6 miljoen ton ongeveer het dubbele, maar Noord-Amerika is met 330,2 miljoen ton ruim koploper. Bijna 60% van de productie komt uit Noord-Amerika, dan volgt Zuid-Amerika met 22% en Europa met 11%. Daarvan haalt Nederland 3,4 miljoen kilo en komt qua productie daarmee op plaats 2 van de West-Europese landen. Duitsland is in West-Europa het land met veruit de grootste productie: 12,9 miljoen ton met daarvan 93% voor de verse markt. Polen steekt Duitsland in Europees verband naar de kroon met 15,5 miljoen ton. Daarvan gaat 90% naar de verse markt.

Verhouding industrie en vers

Van de productie in Europa is 95% voor de verse markt; de rest is bestemd voor industriële verwerking. In Noord-Amerika ligt die verhouding heel anders: 55% is voor verse consumptie. In Zuid-Amerika is dat 75%. Van de wereldwijde consumptie van verse blauwe bessen neemt Europa 16% voor haar rekening. Voor Noord-Amerika is dat 49% en Zuid-Amerika scoort 24%.

Blauwe bessen voor de industrie komt voor 78% uit Noord-Amerika en voor 17% uit Zuid-Amerika.

Chili is in Zuid-Amerika de top-producent met 101 miljoen ton, waarvan 75% voor de verse markt. Argentinië volgt op gepaste afstand met 15,4 miljoen ton, waarvan ruim 80% voor de verse markt. Uruguay, Peru, Brazilië en Colombia zijn de overige landen in Zuid-Amerika waar blauwe bessen worden geteeld.

Blik op Nederland

Gekeken naar het areaal neemt Europa 10% voor haar rekening met 11.430 hectare. Daarvan staat in Nederland bijna 7%. Dat neemt niet weg dat de teelt van blauwe bes in Nederland sterk in de belangstelling staat en het gewas een sterke areaalontwikkeling doormaakt. In Noord-Amerika is het areaal sinds 1995 verdrievoudigt van 20.000 hectare naar ruim 60.000 hectare. In Zuid-Amerika staan zo’n 20.000 hectare. Nederland verbleekt daarbij met 737 hectare, maar, zoals altijd, moet dat in perspectief worden gezet.

Wereldwijd geteeld gewas

Een treffende kanttekening van een teler die de ontwikkelingen rond blauwe bes op de voet volgt: “Blauwe bes is een wereldwijd geteeld gewas en de afzet verloopt ook wereldwijd. Blauwe bessen zijn namelijk goed houdbaar, ze zijn in te vriezen en je kunt ze in een ULO cel zetten. Dat betekent dat ze net zo gemakkelijk uit Peru of Chili naar hier kunnen komen, als van eigen bodem. Ze kunnen daar veel goedkoper telen dan hier. Extra transportkosten vormen dan geen belemmering. Het gaat om de situatie zoals die zich voordoet op de Nederlandse markt.”

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin