Doorgaan naar artikel

POP-gelden nog ver weg voor Westland

Image

De gemeente Westland zet onverminderd in op een stevige lobby om toegang te krijgen tot de Europese gelden van het nieuwe Plattelands Ontwikkelingsprogramma (POP3), maar het traject is nog lang en onzeker. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen vanuit de gemeenteraadsfracties van CDA en VVD.

Concreet houdt die lobby vanuit het Westland in dat de tuinbouw een plek moet krijgen in de Beleidsvisie Groen van de provincie Zuid-Holland. Die beleidsvisie zal net als voor het POP2-programma, leidend zijn om subsidie te krijgen. In de afgelopen POP-periode (POP2), en vooralsnog ook in de POP3-regeling, zijn geen middelen beschikbaar voor ondernemers in de tuinbouw.

Om daar verandering in te brengen voelt de gemeente Westland zich gesteund door de prominente positie voor de Greenport in de huidige partijprogramma’s van de fracties in de Provinciale Staten. “Qua tijdpad focussen wij op de nieuwe Beleidsvisie Groen, dat vanaf 2017 zal lopen.”

In totaal is POP3 voor Nederland 1,2 miljard euro groot. De helft daarvan komt uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling. De andere helft moet door Nederland zelf in co-financiering worden bijgepast. De kans dat er inderdaad een deel van dat geld naar de (glas)tuinbouw gaat, wordt door  B en W al wat getemperd. “Westland heeft bestuurlijk regelmatig aandacht gevraagd om POP-gelden in de nieuwe periode ook in te kunnen zetten voor tuinbouwondernemers. Vooralsnog leidt dat nog niet tot het gewenste resultaat.”

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin