Plantum vreest voor verlies veredelingsvrijstelling

16-09-2013 | |
Plantum vreest voor verlies veredelingsvrijstelling

De veredelingsbedrijven vrezen dat ze minder toegang krijgen tot genetische bronnen. Aanleiding voor hun bezorgdheid is de stemming vorige week in het Europees Parlement (EP).

Het parlement stemde in met de implementatie van het Nagoya-protocol. Dat protocol moet de toegankelijkheid van genetische bronnen regelen. Volgens brancheorganisatie Plantum is het Europese voorstel schadelijk voor de veredelingssector.

Plantum vindt dat veredelingsbedrijven vrij toegang moeten houden tot genetisch materiaal van ouderlijnen. Volgens het geldende kwekersrecht kan iedereen plantenrassen gebruiken om verder mee te veredelen, ongeacht wie de eigenaar is. Daar zijn geen beperkende voorwaarden aan verbonden. Plantum vreest dat het Europese voorstel het vrije gebruik van genetisch materiaal beperkt. Dat bevreemdt Plantum omdat Brussel in de nieuwe octrooiregels juist de zogenoemde veredelingsvrijstelling heeft opgenomen.

Plantum vreest dat een veredelaar straks allerlei informatie moet inwinnen bij de eigenaar van een ras, voordat er verder mee kan worden gekweekt. Dit kost tijd en geld, vrezen de veredelaars. Bovendien kan de eigenaar een blokkade opwerpen door informatie niet beschikbaar te stellen.

Daarnaast vindt Plantum dat het Europese voorstel veel administratieve rompslomp meebrengt voor de veredelaars. Ook zijn er juridische onzekerheden. Het Europese voorstel geeft geen termijn aan voor de geldigheid van regelingen, waardoor eeuwigdurende verplichtingen kunnen ontstaan voor veredelaars.

Volgens het huidige voorstel gelden de regels voor alle sectoren die werken met genetisch materiaal, zoals de farmaceutische en biochemische industrie, de plantenveredeling en de veefokkerij. Plantum had gevraagd om regels per sector.

Nu het EP zich heeft uitgesproken over het Nagoya-protocol, starten de onderhandelingen tussen parlement, Europese Raad en Europese Commissie. Plantum hoopt dat de regels alsnog worden aangepast, zodat de veredelingsvrijstelling behouden blijft zonder verplichtingen.

Engwerda
Jan Engwerda redacteur akkerbouw


Beheer