PlantLab: Indoorfarms niet uit markt drukken

06-06-2018 | Laatste update op 01-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Er is grote onzekerheid over een belangrijk octrooi voor indoorfarming.

Nu betalen veel ontwikkelaars aan PlantLab licentiekosten om eigen systemen te bouwen op basis van PlantLab-principes. Dat octrooi wankelt door een uitspraak van de rechter.

Het octrooi van PlantLab is één van de belangrijkste octrooien voor ontwikkeling van een compleet gesloten teeltinrichting. Er zijn er meer, wat gebruikelijk is bij innovatieve commercieel veelbelovende technieken. Het octrooi van PlantLab is in 2008 als een soort systeemoctrooi voor indoorfarming in de markt gezet.

Onbestaanbaar

Concurrent Certhon heeft dat octrooi nu met succes aangevochten in een bodemprocedure voor de rechtbank Den Haag. Directeur Marcel Kers van PlantLab vindt het onbestaanbaar dat de rechtbank niet een recente uitspraak van de European Patent Office (EPO) heeft meegenomen in het besluit. PlantLab heeft nu een Europees octrooi, maar in Nederland is het octrooi vernietigd. In beide uitspraken lijkt hoger beroep ingediend te worden en gaat de strijd dus verder.

Vergelijk het met driepuntsgordel

Kers zegt dat veel indoorfarms een licentie hebben van PlantLab. Certhon nam dat niet, wat leidde tot een harde juridische procedure. Eén gebruiker van Certhon-systemen er wel voor om een licentie te nemen.

Kers benadrukt dat hij niet concurrenten wil uitschakelen met het octrooi. “We willen iedereen juist toegang geven tot onze licentie en niemand uit de markt drukken. Het is vergelijkbaar met de driepuntsgordel van Volvo. In de auto-industrie gebruikt iedereen de techniek, maar de licentie is van Volvo.”

De advocaat van Certhon Rutger van Rompaey noemt de vergelijking met de gordel leuk gevonden, maar niet correct. “De driepuntsgordel is innovatie, wij menen dat het octrooi van PlantLab niet draait om een echte innovatie, maar een optelsom van al bestaande technieken. Dat heeft de rechter nu ook geoordeeld.” Dat één gebruiker van Certhon-techniek een licentie heeft genomen bij PlantLab komt doordat de teler ‘proceduremoe’ is, aldus Van Rompaey.

Belangrijke erkenning

PlantLab Groep heeft volgens Kers jaren gewerkt aan de ontwikkeling van haar octrooi op een compleet gesloten teelt inrichting. Het bedrijf heeft volgens Kers vorig jaar haar patent ook geregistreerd in Japan, China en Canada. Hiermee is het patent inmiddels in 73 landen geregistreerd en erkend, stelt opnieuw Kers.

Voor PlantLab betekent het octrooi dat een inkomstenstroom aan licentiebetalingen bestaat, maar dat is niet de hoofdzaak voor PlantLab dat betrokken is bij het opzetten van turnkey-indoorfarms ‘in de hele wereld’. Het octrooi is ook een belangrijke erkenning voor het bedrijf in de wereld, wat het een voorsprong geeft op concurrenten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer