Peen

29-05-2012 | |
Peen

‘Eerst cultivateren, dan ploegen’

“Morgen en overmorgen gaan we weer zaaien, vandaag ben ik de grond aan het klaar leggen, voorafgaand aan het ploegen en frezen”, aldus peenteler Huub in ‘t Zandt in Meerlo op woensdag 23 mei. Dat de grond al voor het ploegen wordt bewerkt, heeft alles te maken met het streven de grond zo fijn mogelijk weg te leggen, verduidelijkt hij. Die voorbewerking gaat met een triltandcultivator met verkuimelrol. “We doen die voorbewerking altijd, als een standaardbewerking. Morgen gaan we toevallig zaaien op ontsmette grond. Daar is die voorbewerking zeker nodig, omdat bij de ontsmetting de toplaag dicht wordt gewalst. Trek je de grond daarna open, dan geeft dat veel kluiten die je vervolgens met het ploegen begraaft. Door voor het ploegen eerst een triltandbewerking uit te voeren, maak je die kluiten al meteen een stuk kleiner.” De freesbewerking na het ploegen dient het zelfde doel: een zo fijn mogelijke teeltlaag voor de peen.

Ondiep ploegen
Het frezen gaat tot een diepte van 30 centimeter, dat is meer dan de ploegdiepte. “Het ploegen doen we juist het liefst zo ondiep mogelijk: tot 20 centimeter als dat lukt, en anders hoogstens 25 centimeter. Diep ploegen vergroot de kans dat grond naar boven wordt gehaald met een mindere structuur en slechtere voedingstoestand. Op grond die net is ontsmet wil je voorkomen dat je eventueel aaltjes naar boven haalt die de ontsmetting hebben overleefd.

Coating met Cruiser
Het zaaien met een Stanhaye gebeurt op bedden met 4 rijen, waarbij iedere rij weer bestaat uit drie (precisiegezaaide) rijtjes. Het eerste zaaisel ging op 23 februari de grond in, voor de oogst half juni, eind maart gevolgd door een tweede zaaisel. De onderdekkers zijn in weken 20, 21, en 22 gezaaid, de eerste twee rondes met het ras Maestro met 1,5 miljoen zaden per hectare, en de laatste ronde met het ras Nairobi met 1,6 miljoen zaden per hectare. Het aandeel Nairobi wordt iets groter ten opzicht van dat van Maestro. “Van Nairobi kon alles gecoat worden met Cruiser. Ondanks de inspanning van het zaadbedrijf kon van Maestro 2/3 wel, en eenderde niet gedaan worden.”

Stikstofonderzoek uitbesteed
Alle percelen hebben een voorraadbemesting meegekregen van patenkali en kieseriet op basis van een grondmonster. De stikstofbemesting volgt als de planten twee echte blaadjes hebben, op basis van een nitraatsneltest. “Dat laten we doen. Vroeger deed ik die analyse zelf, maar het is niet anders als met trekkers die je zelf onderhoudt. Met de planning zit het wel goed, maar de uitvoering wil nog wel eens in de knel komen. Door het stikstofonderzoek uit te besteden, weet ik zeker dat het gebeurt en dat het goed wordt uitgevoerd.

Onkruidbestrijding
In week 20 ging het doek van het vroegste zaaisel af. “Dat perceel is zo goed als schoon, de onkruidbestrijding is daar goed gelukt. Direct na zaai is daar gespoten met een beetje Centium, een beetje Linuron, een beetje Grounded, en een beetje Stomp. De huidige teelten zijn voor opkomst gespoten met Linuron, omdat spuiten na opkomst helaas niet meer mag. Als dat onvoldoende werkt, corrigeren we met Sencor of met Boxer.”

Bron: Groenten&Fruit – Auteur: Joost Stallen



Beheer