Doorgaan naar artikel

PBL rekent met gasprijs van € 0,33 in 2030

Het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses PBL rekent op een gasprijs van € 0,33 per kuub in 2030.

Daarbij gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) uit van de hoogste gasprijs die het eerder in een bandbreedte beschreef voor 2030. De huidige gasprijs is een veelvoud van de prijs uit de berekeningen voor 2030, maar PBL stelt dat die prijs afhankelijk zal zijn van geopolitieke ontwikkelingen de komende jaren. Het effect van de geopolitieke onrust is dus niet meegenomen in de voorspelling. PBL maakt voldoende duidelijk dat veel onzekerheden kleven aan de voorspelling, maar blijft toch bij het niveau van € 0,33 per kuub in 2030.

Voor elektriciteit rekent PBL niet met de hoogste waarde uit haar eerdere bandbreedte, maar met een gemiddelde uit haar eerder voorspelde bandbreedte. Die prijs is € 47 per MWh. Voor Europese emissierechten voor CO2 gaat PBL uit van een mogelijk hoge prijs van € 100 per ton, maar ook met een middenprijs van € 63 per ton. De onderzoekers gaan uit van een sterke beïnvloeding van de elektriciteitsprijs door de ETS-prijs voor CO2-rechten.

CO2-heffing industrie

PBL gebruikt de voorspelling van de gas- en elektriciteitsprijs voor de berekening van het tarief voor de CO2-heffing voor de industrie. PBL wil weten welk niveau nodig is om een aangescherpt doel te kunnen halen voor emissiebeperking. Voor de industrie is in 2021 een CO2-heffing in werking getreden. Ieder bedrijf dat onder de heffing valt, krijgt een aantal uitstootrechten dat niet wordt belast. Dit is het aantal dispensatierechten. Stoot een bedrijf meer uit dan het aantal dispensatierechten, dan moet het een heffing betalen over de te veel uitgestoten emissie.

De glastuinbouw valt daar niet onder, maar heeft een eigen CO2-sectorsysteem. Dat systeem wordt aangescherpt, tenzij de glastuinbouw geheel onder het Europese heffingssysteem ETS gaat vallen.

Lees ook: Problemen EU-plan ETS raakt tuinbouw niet direct

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin