‘Patent op plant slecht voor veredeling’

25-06-2015 | Laatste update op 06-10 | |
‘Patent op plant slecht voor veredeling’

De acceptatie van patenten op gewassen leidt tot minder verscheidenheid, minder producten en extra kosten.

De Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties  Copa Cogeca vindt dat de toepassing van patenten in de landbouw moet worden voorkomen.

Patentering is verkeerde weg

Thor Kofoed van Copa Cogeca waarschuwde op een bijeenkomst van het Communautair Bureau voor Plantenrassen (CPVO) dat patentering van gewassen de verkeerde weg is. Kofoed verwees naar een betwiste uitspraak van de Hoge Kamer van Beroep van het Europese Patentbureau,  die eerder dit jaar de patenten goedkeurde op een broccoli met een stofje dat kanker helpt voorkomen en een tomaat die minder water bevat.  De eigenschappen in de broccoli en tomaat zijn niet uitgevonden, maar via kruising en selectie met wilde soorten tot stand gekomen.

Betalen

Het kan zijn dat die eigenschappen ook al in andere broccoli- of tomatenrassen aanwezig zijn.  Copa Cogeca vreest dat de situatie kan ontstaan dat bedrijven die gebruik maken van die rassen, daarvoor zouden moeten betalen aan de patenthouders. “Dat is bedreigend voor zowel de boeren als de maatschappij in het algemeen. Het brengt de veredeling in gevaar en vermindert de innovatie en de biodiversiteit”, aldus Kofoed, die vreest dat het aantal zaadveredelingsbedrijven door overnames alleen maar minder wordt. “Gezien de hoge juridische kosten die gepaard gaan met patenten en het verkrijgen van teeltlicenties, zal nog maar een beperkt aantal bedrijven genoeg financiële armslag hebben om te kunnen overleven”, zegt Kofoed.

Braakman
Jan Braakman Redacteur


Beheer