Doorgaan naar artikel

Partij voor de Dieren in de bres voor Rob Baan

De Partij voor de Dieren wil dat provincie Zuid-Holland Rob Baan helpt weer van het gas af te stappen.

De partij stelt politieke vragen over de situatie van duurzame ondernemers als Rob Baan die door hogere energiebelastingen (ODE) toch weer aan het gas moeten om zelf stroom op te wekken. Rob Baan speelt een belangrijke voortrekkersrol in de energietransitie in de glastuinbouw, vindt de Partij voor de Dieren (PvdD). Zij wil dat het provinciebestuur nadenkt over hoe deze ondernemer weer over kan gaan op duurzame energievoorziening.

Rol WKK

In de vragen aan het College van Gedeputeerde Staten wijst de partij ook op de belangrijke rol die de glastuinbouw kan innemen in het in balans houden van de stroomvoorziening van Nederland. De partij noemt de rol van WKK in de glastuinbouw en energietransitie niet. Wel stelt de PvdD dat de verhoging van de energiebelasting ODE innovatie ontmoedigt. Het provinciebestuur zou daarover met het Rijk in overleg moeten.

ODE in coronajaar

Daarbij zou het College moeten pleiten voor een compensatie van de ODE-verhoging over 2020. Nu is alleen een beperkte compensatie voor 2021 en 2022 in het vooruitzicht gesteld. Juist in 2020 hadden ondernemers het moeilijk door de Coronacrisis en is een redelijke compensatie noodzakelijk, aldus de Partij voor de Dieren.

Ongelijkheid

Verder wil de partij dat grote verbruikers als Shell een hogere ODE-heffing gaan betalen dan nu het geval is. Nu is de ongelijkheid tussen grootverbruikers en MKB-bedrijven te groot, stelt de partij.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin