Doorgaan naar artikel

Paprika smet op positief jaar ZON

2010 was ook voor ZON een positief jaar.

De prijsvorming was voor bijna alle producten duidelijk beter dan in 2009. Belangrijkste uitzondering vormde paprika.

Met name de paprikatelers hebben hierdoor niet of nauwelijks kunnen profiteren van betere prijzen, zo concludeert ZON. De totale omzet van ZON fruit & vegetables kwam in 2010 uit op 334 miljoen euro, tegenover 267 miljoen euro het jaar daarvoor. Bij de berekening van de totale omzet is ZON – evenals in 2009 – niet alleen uitgegaan van de productomzet, maar ook van de omzetten uit onder meer verpakkingen en dienstverlening, waaronder logistiek en kwaliteitszorg.

Schaalvergroting
ZON fruit & vegetables is 2011 gestart met 381 leden. Een jaar geleden was dat aantal nog 395. Die daling heeft te maken met de nog steeds voortschrijdende schaalvergroting van tuinbouwbedrijven in combinatie met enkele bedrijfsbeëindigingen.
Locatie Fresh Park Venlo kon eveneens positieve ontwikkelingen laten zien. Eén van de grootste bedrijven op het  terrein startte in 2010 met nieuwbouw. Mede hierdoor werd in 2010 de totale bebouwde oppervlakte van Fresh Park Venlo uitgebreid met ruim 40.000 vierkante meter. In totaal nam de verhuurde oppervlakte bij Fresh Park Venlo in 2009 toe met ruim 8.600 vierkante meter.

Vooruitblik
In 2011 zet ZON fruit & vegetables onverminderd in op groei in de afzet naar handel en retail. Zorgen voor toegevoegde waarde door het accent te leggen op marketing en innovatie staat daarbij centraal, zo meldt de organisatie. Voor Fresh Park Venlo blijven de activiteiten in 2011 primair gericht op verdere uitbreiding van het aantal versbedrijven op Fresh Park Venlo.

ZON publiceert de officiële jaarcijfers na de Algemene Ledenvergadering van eind april.

Bron: Groenten&Fruit  Auteur: Roger Abbenhuijs

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin