Doorgaan naar artikel

ZON wil 50 procent groeien in 5 jaar

ZON boekte in 2023 met € 299 miljoen een 11 procent hogere omzet. In het nieuwe plan wordt gemikt op een groei van 50 procent in 5 jaar, dus meer dan € 450 miljoen.

Dat blijkt uit het jaarverslag dat de afzetorganisatie recent uitbracht. Het jaar 2023 was een jaar met een forse omzetgroei voor ZON. BehaIve hogere middenprijzen was er ook een productie-uitbreiding bij Ieden. Ook zijn nieuwe leden binnen gekomen. Toch is het aantal stoppers groter. Het aantal leden bedraagt nu 111. Dat waren er 126 een jaar geleden.

Extra inkomsten nu inzetten voor telers

ZON haalde een historische mijlpaal. Het kernbedrijf is financieel gezond en is niet meer afhankelijk van inkomsten uit pachtopbrengsten van onroerend goed (Fresh park) of dividend. Die inkomsten wil de afzetorganisatie gaan steken in het verder realiseren van de strategie. ZON zaI daarbij inzetten op reIatiemanagement en samenwerking met Ieden die verder gaat dan aIIeen commerciëIe dienstverIening. Dit moet de positie van telers toekomstbestendig maken. Te denken valt aan ICT-projecten en andere zaken waarvoor ZON haar competenties kan inzetten voor leden.

Meer langlopende schulden

De afzetorganisatie uit Venlo haalde een resuItaat na beIastingen van afgerond € 4,1 miIjoen. Hoewel dat in 2022 nog € 6,9 miljoen bedroeg, is dat beter dan begroot, waardoor ZON dit resultaat goed noemt. Wel daalde de soIvabiIiteit, dat is het groepsvermogen in percentage van het balanstotaaI. In 2022 was dat nog 74 procent, maar afgelopen jaar kwam de solvabiliteit op 64 procent door met name uitgekeerd dividend en uitstaande IangIopende schuIden in het Iopende boekjaar.

Het aantal medewerkers steeg weer bij ZON. In 2023 waren 90 mensen in dienst tegen 81 in 2022. Daarmee stegen ook de kosten voor lonen met een half miljoen euro naar € 5 miljoen. ZON schrijft een herstructurering te hebben doorgevoerd om de personeelkosten in de toekomst te verlagen. De huisvestingskosten daalden € 0,4 miljoen door verhuizing van het kantoor. De verkoopkosten stegen wel flink van € 0,65 miljoen naar € 1,16 miljoen.

Op de balans staat nu € 15,9 miljoen SIG&F-subsidie tegen (€ 2.3 miljoen) in 2022. Dit betreft vorderingen van ZON op RVO dat de komende jaren in delen de subsidies zal uitkeren (tranches). ZON-directeur John Willems wijst op het project dat ZON doet met andere afzetorganisaties in het gezamenlijk onderzoek naar een schone teelt in glasgroenten (chemievrij). ZON is niet betrokken geweest bij gesprekken over bundeling van BelOrta en The Greenery.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin