Doorgaan naar artikel

Pamosa werkt aan verkoop BV binnen ZON

Paprikavereniging Pamosa uit Venlo werkt sinds een aantal maanden met de eigen afzetorganisatie ZON aan een verkoop BV, een dochterbedrijf van ZON: Pamosa BV.

Volgens Pamosavoorzitter Rutger Lommerse moet zo beter ingespeeld worden op wensen uit de markt. “Het zijn plannen die we hebben met ZON om meer grip op de afzet te krijgen. Onze verkopers kunnen erin acteren, maar het is nog in oprichting.” Het is niet duidelijk hoe kansrijk dit afzetmodel met verkoop BV is nu Pamosa heeft aangekondigd afzetalternatieven te onderzoeken die mogelijk buiten ZON liggen. Lommerse wil dat niet verder toelichten. ZON was niet bereikbaar voor commentaar.

De plannen voor een verkoop BV staan in principe los van de gesprekken die ZON eerder dit jaar voerde met FresQ over afzetsamenwerking op paprikagebied. Die gesprekken hebben tot niets geleid. Lommerse: “Wij waren als Pamosa op de achtergrond betrokken bij de gesprekken, de intentieverklaring die er lag, is niet ingevuld. ZON was niet akkoord.” Pamosa zou met name voor de grote volumes willen bundelen en aan waardecreatie doen in de verkoop BV, een tweesporenbeleid. Pamosa ziet dat doorkruist door de opstelling van ZON.

Lommerse liet vorige week op de ledenvergadering van ZON weten dat Pamosa zich mogelijk losmaakt van ZON. Dat blijkt uit een open brief die Tuinbouwcommunicatie publiceerde. Daarvoor ontwikkelt Pamosa nu afzetalternatieven.  Met het dreigement wil Pamosa haar afzetorganisatie  ZON onder druk zetten toch te kiezen voor bundeling. Voor grote gewasgroepen als paprika is ZON alleen een te kleine speler, denkt Pamosa.

FresQ zegt in een reactie dat niet met telers van Pamosa is gesproken. Dat klopt als de gesprekken via ZON zijn verlopen, zoals Lommerse zegt. Frank Hendriks van telersvereniging Paprika XL (FresQ) wil niet reageren. Eerdere berichten over een intentieverklaring tussen Pamosa en Paprika XL wijst hij ook van de hand. Hij ontkent niet dat er gesprekken zijn gevoerd, maar wil niet zeggen of die tot vandaag doorlopen.  

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin