Doorgaan naar artikel

‘Ontbrekend puzzelstuk’ in SDE++: Warmtepomp in kas

De SDE++-regeling maakt het mogelijk voor glastuinbouwbedrijven om steun te krijgen voor lucht-water-warmtepompen. Een ontbrekend stukje in de energietransitie.

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat neemt lucht-water-warmtepompen in de glastuinbouw op als categorie in de komende openstellingsronde voor SDE++, de steunregeling voor verduurzamingstechnieken.

Het advies om lucht-water-warmtepompen in de glastuinbouw mee te nemen in de SDE++- regeling komt van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Door aanvragers in de glastuinbouw wordt deze techniek ‘een ontbrekend puzzelstuk in de energietransitie in de glastuinbouw’ genoemd, blijkt uit het eindadvies.

Basisbedragen berekend en langetermijnprijzen

Aanbeveling was de lucht-water-warmtepomp én de industriële warmtepomp open te stellen voor de glastuinbouw. In het eindadvies is gekozen voor de lucht-water-warmtepomp en daarvoor basisbedragen berekend en langetermijnprijzen. Daarbij gaat PBL er vanuit dat een glastuinbouwbedrijf beschikt over een voldoende grote elektriciteitsaansluiting en dat er geen bijkomende kosten voor verzwaring moeten worden meegenomen. Als investeringskosten gaan de onderzoekers dan uit van € 704 per kW. Per jaar komt dat neer op € 50 vaste kosten per kW.

Het uit de buitenlucht vangen van CO2 is niet in de SDE++-regeling opgenomen (aircapturing), al wordt er door partijen in de glastuinbouw wel op aangedrongen. De techniek is wel op de groslijst gekomen. Dat geldt ook voor toepassing van afgevangen CO2 voor ander gebruik dan in glastuinbouw. Nu wordt alleen toepassing in glastuinbouw via SDE++ gestimuleerd.

CO2-gebruik kassen

Uit de zienswijzen die zijn binnengekomen op de nieuwe openstellingsronde voor SDE++ zitten ook waarschuwingen. Bijvoorbeeld dat extern CO2-gebruik op de glastuinbouwbedrijven kan toenemen door de subsidie op afvang, het vloeibaar maken en transporteren van vloeibare CO2. Een aantal zienswijzen gaat uit van een dalende CO2-prijs de komende jaren als afvanginstallaties in bedrijven komen. Het kan zelfs economisch gezien gunstiger zijn om vloeibaar CO2 op het terrein van de een glastuinder in de lucht te blazen. Dat gevaar wordt echter niet door PBL onderkend. Volgens PBL zijn er voldoende financiële prikkels voor glastuinbouwbedrijven om gebruik van externe CO2 in de kassen te beheersen. Wel is het zo dat veruit de meeste CO2 in de kas vervliegt door het ventileren.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin