Onkruidbestrijding in witlofwortelteelt gaat knellen

07-04 | |
Foto: Stan Verstegen
Foto: Stan Verstegen

Omdat de toelating van de herbiciden Bonalan en Safari op korte termijn voor de witlofwortelteelt wordt ingetrokken, blijven Kerb Flo, Dual Gold 960 EC en AZ-500 over om het onkruid te bestrijden. Daarom gaat Vollegrondsgroente.net samen met Witcop een screeningstest uitvoeren.

De screeningstest op initiatief van Vollegrondsgroente.net en met financiering door telerscoöperatie Witcop wordt door Delphy uitgevoerd. De toelating van Safari eindigt waarschijnlijk aan het einde van dit jaar, hoewel dat nog niet zeker is. Bonalan mag waarschijnlijk in 2023 nog gebruikt worden, maar ook dat is nog niet helemaal zeker. Resteren Kerb Flo, Dual Gold 960 EC en AZ-500, waarvan Dual Gold 960 EC niet is toegelaten op zandgrond en in grondwaterbeschermingsgebieden.

Insteek screeningstest

Vanwege dit vrij krappe middelenpakket wordt in de screeningstest gekeken naar middelen die elders in Europa al een toelating in witlof hebben. Bij gebleken geschiktheid in witlofwortels zou een middel met deze aanpak sneller ter beschikking kunnen komen voor toepassing in witlof in Nederland. Ook wordt in de screening gekeken naar middelen die in Nederland in andere gewassen al zijn toegelaten, zoals in peen. Van fabrikanten lopen op dit moment geen aanvragen voor toelatingen, omdat een toelatingsaanvraag commercieel gezien onvoldoende interessant is.

Alternatieven voor chemie

Voor de zijkanten van de ruggen is mechanische onkruidbestrijding een alternatief voor chemie. Voor de onkruidbestrijding op de rug zijn een selectieve mechanische aanpak of robotisering opties waaraan op de lange termijn gedacht kan worden, maar voorlopig bieden die methoden geen praktische oplossingen.

Verstegen
Stan Verstegen Redacteur


Beheer