Doorgaan naar artikel

Oneerlijke concurrentie bij CO2-heffingen

Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland geeft uitleg over de gevolgen van het energiebeleid. Foto: Peter Visser

Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland geeft uitleg over de gevolgen van het energiebeleid. Foto: Peter Visser

De Nederlandse tomatenteelt dreigt benadeeld te worden ten opzichte van die in bijvoorbeeld Marokko.

Binnen de Europese Green Deal zijn plannen om CO2-emissies terug te dringen ambitieuzer geworden. Lidstaten moeten onder andere verplicht hogere energieheffingen gaan doorvoeren en CO2-emissie duurder maken. Dit aangescherpte Europese emissie-handelssysteem voor CO2 heeft indirect ook gevolgen voor de glastuinbouw, zoals kunstmest en staal die duurder worden. Want de productieprocessen daarvan kosten veel energie.

Die hogere inkoopkosten door CO2-heffingen kunnen volgens Jesse Schevel van Glastuinbouw Nederland concurrentievervalsend gaan werken. Want Marokkaanse glastelers kunnen bijvoorbeeld Egyptisch staal en Tunesische kunstmest aanschaffen zonder die extra Europese CO2-heffing. Maar ze kunnen hun groenten wel tegen de volle prijs blijven verhandelen.

Importheffing

Daarom wordt er gepleit voor een zogenoemde CBAM, een CO2-heffing waaraan uit het buitenland geïmporteerde producten ook moeten voldoen. Een Indiase staalfabrikant zou dan ook CO2-heffingen moeten gaan betalen.

Het direct verhogen van de prijs van land- en tuinbouwproducten via een CO2– importheffing van buiten Europa lijkt voorlopig nog niet in beeld, omdat voedselprijzen altijd heel gevoelig liggen binnen de EU.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Peter Visser
Peter Visser

Redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin