Onderzoek betere aflaatsystemen bestaande bassins

03-01-2019 | Laatste update op 29-08 | |
Telers met noodopvang bij regenbuien zijn nu zichtbaar in het Rainlevelr-project.
Telers met noodopvang bij regenbuien zijn nu zichtbaar in het Rainlevelr-project.

Hoogheemraadschap Delfland wil onderzoeken hoe bestaande waterbassins geschikt gemaakt kunnen worden voor wateropvang bij zware regenval.

Het gaat om het Rainlevelr-project, waarbij tuinders vóór een zware bui water lozen uit hun bassins om zo meer water op te vangen in de piek van de bui. Dat kan wateroverlast in de polders in Westland voorkomen. Op korte termijn verwacht Delfland dat 18 bedrijven deelnemen aan het project met een capaciteit van 100 hectare glas. Dat kan verdubbelen in 2019.

Bestaande bassins

De 18 bedrijven hebben bassins aangepast (vervanging folie) of nieuw gebouwd met daarbij een Rainlevelr-systeem ingebouwd. De capaciteit van noodopvang in Westland kan versneld verhoogd worden met nieuwe systemen voor bestaande bassins. Delfland richtte zich tot dusver op bassins die nieuw gebouwd of gerenoveerd worden, maar wil nu dus ook naar bestaande bassins kijken. “We willen met kassenbouwers en leveranciers kijken wat er mogelijk is bij bestaande bassins en vooral de risico’s van lekkage daarbij goed bekijken”, aldus projectleider Saskia Jouwersma.

Hevelen

Ook duurdere systemen met heveltechniek zijn bespreekbaar als het om probleemlocaties gaat, zegt Jouwersma. In het Rainlevelr-project zijn de kosten voor de extra leidingen en software voor rekening van Delfland, maar betaalt de teler wel de beheerkosten van het systeem.

Een hevelsysteem moet wel een forse capaciteit hebben en is kwetsbaarder, volgens Jouwersma. “In dit project krijgen telers 6 uur voor een zware bui een bericht. Ze kunnen dan water aflaten om 22 millimeter neerslag op hun bedrijf op te vangen. Daarvoor staat 3 uur, dan hebben wij 3 uur om dat water uit de polder te pompen.”

Rainlevelr is een initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland, Gemeente Westland, LTO Glaskracht en Lans.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer