Doorgaan naar artikel

Omgevingsdienst weegt naleefgedrag glastuinbouw

Mobiel zuiveren is een manier om aan emissie-eisen te voldoen. - Foto: Peter Visser

Mobiel zuiveren is een manier om aan emissie-eisen te voldoen. - Foto: Peter Visser

De Omgevingsdienst Haaglanden houdt glastuinbouw als prioriteitssector bij controles op naleving van milieuregelgeving.

Voor gemeentes van de regio Haaglanden is afgewogen waar controle van de Omgevingsdienst Haaglanden het best kan worden ingezet. Daarvoor bracht Haaglanden de ‘probleemanalyse en prioriteiten milieutoezicht 2021-2024’ uit.

Naleefgedrag reden om stevig toezicht te houden

De glastuinbouw is een sector die prioriteit verdient, concludeert de omgevingsdienst uit controleresultaten. Met name het lage naleefgedrag wordt door de dienst als reden genoemd om stevig toezicht te houden in 2021 en 2022. Na dat jaar wordt het naleefgedrag opnieuw opgesteld voor een weging van toezicht in 2023 en 2024.

Uit de resultaten van controles tussen 2016 en 2019 maakt de omgevingsdienst op dat het naleefgedrag de laagste score haalt van de branches in de regio. Dit betekent dat controles in glastuinbouw vaak iets aan het licht brachten of tot handhaving leidden.

Het naleefgedrag kan niet los gezien worden van problemen bij invoering van strenge emissieregels voor de glastuinbouw, maar wordt door Haaglanden niet gespecificeerd.

Risicoschatting

De risico’s van de glastuinbouw zijn lager dan kwetsbare branches als tankstations en milieustraten. Toch wordt de prioriteit van controles in de glastuinbouw gehandhaafd door het lage naleefgedrag. De sector scoort daarmee net iets hoger in de prioriteitsscore dan autogarages en transportbedrijven en industrie.

De regio Haaglanden bestaat uit negen gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Meer data

De omgevingsdienst wil minder themacontroles meenemen om het naleefgedrag van een branche te bepalen. Bij dat type onderzoek wordt op een beperkt aantal facetten gelet in de bedrijfsvoering. Bovendien moet meer met data gewerkt worden om bedrijven te selecteren voor controles.

Beheer
WP Admin