Doorgaan naar artikel

Afbraakeis EU voor gecoate meststoffen

De EU heeft een ‘afbraakeis’ in het vooruitzicht gesteld ten aanzien van gecoate meststoffen. Die eis houdt in dat de coating binnen 48 maanden voor 90% moet zijn afgebroken. Wanneer de eis ingaat, ligt nog niet vast. Meststoffenfabrikanten zoals Mivena sorteren er alvast op voor.

“Zoals het er nu uitziet, zal de EU-eis dat een coating binnen 48 maanden na het einde van de werkingsduur voor 90% moet zijn afgebroken tot koolstof en water, midden 2028 ingaan”, geeft Coert Rasenberg als CEO Managing Partner van Mivena aan. “Eerder was dat midden 2026, maar dat is opgeschoven, omdat de EU het synchroon laat lopen met de invoering van de EU-wetgeving omtrent biologisch afbreekbare plastics.”

Wij hebben al een aanpassing in de samenstelling van onze twee componenten coating gedaan door de lastig afbreekbare component te vervangen

Het is een ontwikkeling waar producenten van de gecoate meststoffen, zoals Mivena, desondanks sinds de aankondiging van de maatregel in 2019 al mee bezig zijn, vult Technical Sales Manager Stefan Hoefnagel aan. “Wij hebben al een aanpassing in de samenstelling van onze twee componenten coating gedaan door de lastig afbreekbare component te vervangen. We claimen dan ook al twee jaar dat onze coatings biologisch afbreekbaar zijn. Dat is gebaseerd op testen die volgens de ASTM D5988-methode zijn uitgevoerd. We zijn er daarbij in geslaagd de positieve eigenschappen te behouden, zoals een trage, veilige start en geen exponentiële afgifte bij hoge temperaturen. De release van alle voedingsmiddelen over de afgifteperiode is dan ook niet gewijzigd bij onze biologisch afbreekbare Durable-coating.”

Betrouwbare voorspellingstest

De grote vraag is echter welke testmethode/voorspellingstest de EU straks gaat hanteren. “Het lijkt erop dat dit de ISO 17556-methode gaat worden, die volgens het Spaanse gecertificeerde laboratorium Aimplas vergelijkbaar is met de door ons gebruikte ASTM D5988-methode”, aldus Rasenberg. Aimplas is de testmethode in opdracht van de EU aan het ontwikkelen en de methode ook op bruikbaarheid richting de wetgeving aan het toetsen. “De vraag die zich nu voordoet is volgens welke testmethode je met grote mate van betrouwbaarheid kunt voorspellen of een coating (de koolstof) 48 maanden na de werkingsduur inderdaad voor 90% afgebroken zal zijn.” De tijdsduur van afbraak van een coating hangt immers samen met de temperatuur. “Je kunt dat in een test simuleren door onder een hogere temperatuur de afbraak te versnellen om zo tot een extrapolatie te komen, maar als de temperatuur te hoog oploopt, beïnvloedt dat het afbraakproces of het stopt helemaal. Dus ja, de EU heeft dit vanuit milieuoogpunt wel bedacht, maar het is lastig daar een betrouwbare voorspellingsmethode aan te koppelen. Maar hoe dan ook, we krijgen ermee te maken.”

Skal-gecertificeerd

Niet toevallig heeft Mivena twee nieuwe productlijnen ontwikkeld waarvan de ene deels SKAL-gecertificeerd is.
Niet toevallig heeft Mivena twee nieuwe productlijnen ontwikkeld waarvan de ene deels SKAL-gecertificeerd is.

Bovenstaande maatregel schetst in welk daglicht gecoate meststoffen momenteel staan. Het is dan ook niet toevallig dat Mivena twee nieuwe productlijnen heeft ontwikkeld waarvan de ene deels Skal-gecertificeerd is. “Onze vloeibare meststoffen op organische basis zijn voor een deel door Skal gecertificeerd voor biologische teelten. Een deel is dat niet, dat hangt samen met de gebruikte grondstoffen. De wel gecertificeerde zijn puur op plantaardige basis. Omdat het om ‘geborgen’ grondstoffen gaat, zoals bijvoorbeeld paprikapulp, hebben die producten wel een gegarandeerd constante samenstelling.”, legt Hoefnagel uit. “Er is onder de naam Biota Nutri een volledige lijn aan NPK-meststoffen op plantaardige basis. Sommige zijn Low Organic, andere High Organic. Daarnaast zijn er organische (Skal-gecertificeerde) en organisch mineralen gekorrelde Hauert-meststoffenlijnen geïntroduceerd.

Gecoate ureum

In het kader van milieu-eisen heeft Mivena ook een korrelvormige, gecoate ureum ontwikkeld. Bij het spuiten van ureum in vloeibare vorm als bladvoeding vervliegt volgens Rasenberg zo’n 35%. “Die stikstof ben je kwijt voor het gewas, maar in de wetgeving telt de gift voor 100%. En er gaat stikstof de lucht in en dat wil je eigenlijk niet. Ook in gecoate vorm wordt ureum via ammonium omgezet naar nitraat, maar daarbij is de vervluchtiging nihil. Ook is er nauwelijks uitspoeling en geen kans op gewasschade. De gecoate vorm is inderdaad wel duurder, maar het werkt efficiënter en is milieuvriendelijker.”

Vervanging van veen

Onder andere bij aardbeien speelt het (deels) vervangen van veen door andere vormen van substraat (het ‘peatfree’ beleid). Dit omdat het winnen van veen ter discussie staat. Een andere substraatsamenstelling vraagt ook aanpassingen voor de in te zetten meststoffen. Immers, de pH van substraten zonder veen is vaak hoger en dat betekent dat de opname van calcium extra aandacht vraagt, vanwege minder bekalking. Met de meststof Hortmix (met calcium) speelt Mivena hierop in. De meststof bevat naast calcium ook magnesiumsulfaat en essentiële spoorelementen. Deze soort slow release poedermeststof heeft een werkingsduur van zestien tot achttien maanden.

Rol control release

De meststoffenfabrikant ziet in de huidige tijd van toenemende milieueisen en vermindering van het aanbod aan gewasbeschermingsmiddelen wel een rol weggelegd voor control release (CRF) meststoffen. Om te beginnen zijn er de genoemde milieueisen waaraan alle gecoate meststoffen moet gaan voldoen. Voor de inzet van minder gewasbeschermingsmiddelen is het belangrijk dat een gewas goed aan de groei en vitaal blijft. “Dat kun je qua bemesting juist realiseren met meststoffen die geleidelijk en gedoseerd vrijkomen”, aldus Rasenberg. “Bovendien kun je met gecoate meststoffen minstens de helft minder aan nutriënten geven, omdat ze gericht bij de wortels vrijkomen en ook minder uitspoelen, omdat ze geleidelijk vrijkomen. Met CRF zou je daarom makkelijker aan de gebruiksnormen en de wetgeving kunnen voldoen.”

Hoefnagel illustreert dat met een voorbeeld. “Bij de opkweek van trayplanten bij aardbeien gaat bij het toedienen van vloeibare meststoffen zo’n 40% naast de cups. Een plantenkweker werkt met één van onze kortwerkende 100% gecoate meststof Horticote Plus en strooit dat met een Gaspardo gericht over de cups. Op die manier bespaar je op de meststof door een andere toedieningsmethode, maar ook omdat je de korrels doelgericht kunt doseren. Hierdoor is er ook veel minder uitspoeling. Omdat het in dit geval om een kortwerkende coating gaat, is de werkingssnelheid vergelijkbaar met een vloeibare toepassing. Je krijgt daarom met minder meststof een vergelijkbare of zelfs zwaardere, vitalere trayplant. Dat blijkt ook uit onderzoeken van Delphy en Proefcentrum Hoogstraten.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin