Doorgaan naar artikel

‘NPPL-project wil precisielandbouw boosten’

De Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) gaat telers helpen om hun bedrijf te verduurzamen met precisielandbouwsystemen. Een mooie kans voor wie een eerste stap wil maken met precisielandbouw.

Het zijn op zijn zachtst gezegd boeiende en uitdagende tijden voor de agrarische sector. De huidige vorm van intensieve landbouw ligt van alle kanten onder vuur. De algemene verwachting is dat met nieuwe technologie de traditionele landbouw snel is te verduurzamen.

Zo is met minder milieubelasting een voedselveilig gewas telen ook de belofte van precisielandbouw. Echter, in de praktijk wordt de kat nog uit de boom gekeken. Onder andere omdat precisiesystemen niet zomaar geïmplementeerd kunnen worden in de bedrijfsvoering. Er is eerder sprake van een verzameling van afzonderlijke deeltechnologieën, bijvoorbeeld wegens gebrek aan standaardisatie. En er komt ook emotie en gemak bij kijken. Bovenal is het verdienmodel nog onduidelijk.

Betrouwbare en relevantie informatie over technologie

Om hiervoor als ondernemende boer de juiste keuzes te kunnen maken, is betrouwbare en relevante informatie onmisbaar. Boerderij slaat al meer dan honderd jaar een brug tussen nieuwe technologische ontwikkelingen en de dagelijkse boerenpraktijk. Zo was Boerderij in 1986 bijna een van de eerste landbouwredacties ter wereld met een onafhankelijke test van trekkers. Sindsdien beschrijft Boerderij in klare taal de veranderende technologie en of de boer waar krijgt voor zijn geld.

Zoektocht naar nut en meerwaarde precisielandbouw

Zo wil Boerderij ook boeren ondersteunen in hun zoektocht naar nut en meerwaarde van precisielandbouw. In de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL) wordt alle kennis op het gebied van precisielandbouw samengebracht en bruikbaar gemaakt voor telers. Experts van Wageningen University & Research gaan samen met telers precisielandbouwsystemen toetsen in de praktijk. Boerderij brengt hiervan verslag via de voor iedereen vrij toegankelijke website www.proeftuinprecisielandbouw.nl.

Telers gezocht

In het eerste jaar start het NPPL-project met 6 concrete precisietoepassingen waaruit geïnteresseerde akkerbouwers of vollegrondtelers kunnen kiezen. Telers die zich opgeven via www.proeftuinprecisielandbouw.nl maken onder andere kans op kosteloze opstarthulp en begeleiding van de experts. Daarnaast zullen de experts van NPPL de verschillende technieken streng monitoren om zo helder te krijgen of er en hoe groot verbeteringen zijn als het gaat om saldo, minder milieubelasting (punten) en minder residu op product (voedselveiligheid).

Uiteindelijk ontstaat er hopelijk een antwoord op de vraag of telers goede argumenten hebben om afwachtend tegenover precisielandbouw te staan, of dat het koudwatervrees blijkt te zijn.

Share this

Afbeelding
Geert Hekkert

hoofdredacteur Boerderij

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin