Doorgaan naar artikel

Nota Ruimte: nieuwe glastuinbouwlocaties afstemmen

Als het aan de landelijke overheid ligt, kunnen nieuwe glastuinbouwclusters ontwikkeld worden dicht bij nieuwe duurzame warmtebronnen.

Dat blijkt uit het Voorontwerp Nota Ruimte van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In de Nota Ruimte wordt de toekomstige inrichting van Nederland (2050) besproken, al is bij de vorige Nota Ruimte veel van de besluitvorming aan gemeentes en provincies overgedragen. Toch wijst de Nota Ruimte op keuzes die gemaakt moeten worden voor glastuinbouw.

Verduurzaming

Zo wordt de toekomst van de glastuinbouw verbonden aan verduurzaming. Nieuwe glastuinbouwclusters kunnen ontwikkeld worden op locaties nabij elektolysers (waterstof) en industriële centra en waar aardwarmte beschikbaar is, zo staat in het rapport. Daarnaast kan de koppeling van warmteneten voor de gebouwde omgeving en de glastuinbouw toegevoegde waarde opleveren. Plaatsing in de buurt van woningbouw dus. “Het ligt voor de hand om glastuinbouw tussen een warmtebron en een woonwijk te positioneren.”

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ziet kansen om door het slimmer concentreren van glastuinbouw ruimte vrij te maken voor zaken als woningbouw. In welke regio’s die kansen liggen, meldt PBL niet. PBL keek daarvoor recent naar de Provinciale voorstellen voor omgevingsbeleid om daar een nationale samenhang in aan te brengen. 

Clusters klimaatadaptief inrichten

Het ministerie ziet clustering van de glastuinbouw als belangrijke route naar klimaatneutrale teelt in 2040. Deze clusters moeten klimaatadaptief ingericht worden met groen en water om de sponswerking van de bodem te behouden. Toch houdt het ministerie de mogelijkheid open dat solitaire bedrijven kunnen verduurzamen door koppeling aan regionale of lokale bronnen. Daarvoor moet ook ruimte blijven.

De grenzen van glastuinbouw worden komende jaren bepaald door de afhankelijkheid van arbeid, blijkt uit de Nota Ruimte. Het ministerie onderstreept het belang van digitalisering, automatisering en robotisering om de sector efficiënter en duurzamer te maken en de afhankelijkheid van arbeid te verminderen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin