Doorgaan naar artikel

‘Nieuwe blauwdruk’ voor financiering aardwarmte Maasdijk

Vier banken en A.S.R. steken geld in het grootste aardwarmteproject in Nederland, en mogelijk volgende projecten, zodat ontwikkelaar HVC investeringsruimte krijgt voor een nieuw project in Westland.

ING, Rabobank, BNG Bank, Triodos Bank en verzekeraar A.S.R. steken ruim € 86 miljoen in HVC Aardwarmte Maasdijk. Dat is 75% van de totale projectkosten. De transactie kwam rond toen uit tests bleek dat de eerste boring (van de drie) een succes is. De vijf partijen steken geld in de aardwarmteproductie, maar ook in de aparte aanleg van het warmtenetwerk.

Het consortium met financiers is ontstaan om risico’s beter te spreiden. De samenstelling van bedrijven is bijzonder. Partijen als Triodos laten zien vertrouwen te hebben in aardwarmte en duurzame gangbare glastuinbouw. Dat is een wijziging van de koers. BNG Bank is een bank in handen van decentrale overheden.

Blauwdruk financiering

De constructie van aparte financiering van productie en netwerk is nieuw, stelt Michiel Kok van corporate finance van HVC. Dat afvalbedrijf is een belangrijke ontwikkelaar van aardwarmte.

De banken stappen dus in productie van aardwarmte (HVC Aardwarmte Maasdijk) èn het warmtenetwerk (Warmte Netwerk Westland). “Het is de eerste keer dat vijf financiële partijen betrokken zijn bij een geothermieproject”, zegt Kok. “Dat is bijzonder en mooi. Daarnaast hebben we de financiering gesplitst in een deel voor de bron (de productie) en een deel voor de realisatie van de infrastructuur (het leidingnetwerk) naar de glastuinbouwers. Ik denk dat we hiermee een toekomstbestendige blauwdruk hebben neergezet voor de financiering van geothermieprojecten in Nederland.”

Opnieuw financieringsgesprekken aardwarmteproject

ING en Rabobank waren al betrokken bij meer aardwarmteprojecten. De andere financiële instellingen niet. HVC zal ook bij herfinanciering van het volgende aardwarmteproject in Polanen financieringsgesprekken aangaan met deze vijf partijen. Deze partijen hebben de intentie uitgesproken ook op deze wijze te financieren in de volgende aardwarmteprojecten Polanen en Wippolderlaan. Dat zijn kleinere projecten met één productieput.

Het project in Maasdijk zal bijdragen aan de duurzame warmtevoorziening voor circa 80 telers. De bedoeling is dat zij via warmtecoöperatie Maasdijk worden aangesloten op het Maasdijkse warmtesysteem. Dat is een groot deel van zuidwestelijk Westland, een tracé van ongeveer veertig kilometer.

Met de 80 bedrijven is voor 440 hectare aan contracten afgesloten. De verschillende aardwarmteprojecten in het Westland worden uiteindelijk met elkaar verbonden en vormen dan een groter warmtenet. Daarop kunnen niet alleen de glastuinbouw, maar ook andere bedrijven en woningen aangesloten worden.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin