Nieuw kabinet pakt ‘verstoorde marktmacht’ aan

10-10-2017 | Laatste update op 03-08 | |
Foto: ANP
Foto: ANP

Kabinet Rutte III wil de mededingingswet aanpassen om de marktpositie van telers te versterken.

“De mededingingswet wordt aangepast zodat samenwerking in de land- en tuinbouw expliciet wordt toegestaan. Dit om de ongelijke machtsverhoudingen in de keten te compenseren.” Dat staat te lezen in het zojuist gepresenteerde regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Met name het woord ‘expliciet’ is een aanzet naar een verbetering van de nu al bestaande mogelijkheden voor tuinders en telersverengingen om zich te verenigen tegen de sterke marktmacht van de grote retailers.

Speciaal agri-team Autoriteit Consument en Markt

Over die marktmacht van de supermarkten schrijven VVD, CDA, D66 en ChristenUnie: “Om oneerlijke handelspraktijken en verstoorde marktmacht in de voedselketen aan te pakken komt er bij de Autoriteit Consument en Markt ook een speciaal team voor de agro-nutriketen. De ACM krijgt zonodig extra, specifieke bevoegdheden ten aanzien van geschillen met betrekking tot de gedragscode voor eerlijke handelspraktijken.”

Tekst gaat verder onder de foto.

In het regeerakkoord krijgen boeren en tuinders meer mededingingsmogelijkheden. - Foto: ANP

In het regeerakkoord krijgen boeren en tuinders meer mededingingsmogelijkheden. – Foto: ANP

Dit is een rechtsreeks vervolg op de tijdens de vorige kabinetsperiode door CDA-kamerlid Jaco Geurts voorgestelde arbiter, die er zou moeten komen om naleving van de genoemde gedragscode te verzekeren. In Europees verband is CDA-coryfee Cees Veerman actief geweest op dit vlak.

AVV voor verplichten duurzaamheid

En waar boeren en tuinders het misschien niet helemaal eens kunnen worden, daar komt Rutte III met de uitnodiging om toch vooral plannen in te dienen. Die zouden de kracht van wet kunnen krijgen: “Op verzoek van branche- of producentenorganisaties kan de overheid sectorale afspraken in de land- en tuinbouw algemeen verbindend verklaren (AVV-en), bijvoorbeeld voor de financiering van onderzoek naar innovatieve producten en het verplichten van duurzamere standaarden.”

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Meer over


Beheer