Doorgaan naar artikel

NFO-project Fruit 4.0 gaat voor it-prijs

NFO-project Fruit 4.0 is genomineerd voor een Computable Award in de categorie ICT-project van het Jaar in het MKB.

Het project Fruit 4.0 van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) is gericht op de ontwikkeling van praktische en betaalbare technologische innovaties in de fruitteelt. Doel is een verhoogde kwaliteit van de productie, meer duurzaamheid en een betere efficiëntie in de Nederlandse hardfruitketen. De bedoeling is dat dit wordt bereikt met de inzet van sensorsystemen, kunstmatige intelligentie, precisietechniek en management ondersteunende datasystemen. 14 partijen nemen deel aan dit project dat onder leiding staat van de NFO.

Behalve dat spuittechniek meer hoogtechnoligisch wordt, kan ook het sturen van de spuiten op basis van uiteenlopende data een teelttechnisch en milieutechnisch beter resultaat opleveren. - Foto: KWH

Behalve dat spuittechniek meer hoogtechnoligisch wordt, kan ook het sturen van de spuiten op basis van uiteenlopende data een teelttechnisch en milieutechnisch beter resultaat opleveren. – Foto: KWH

Betere oogstprognose

In het project wordt onderzocht hoe data over vruchtontwikkeling, bladvitaliteit, gewasbescherming, oogst- en sorteerresultaten beter aan elkaar kunnen worden verbonden. Dat zal volgens de partijen meer en betere informatie opleveren, waarmee telers hun bedrijfsvoering efficiënter en met name ook duurzamer kunnen inrichten. De informatie kan daarnaast worden ingezet om de opbrengst van percelen kwalitatief en kwantitatief te optimaliseren en ter verbetering van oogstprognoses voor de keten.

Juryoordeel

De jury van Computable Awards 2018 stelt dat Fruit 4.0 door de samenwerking tussen verschillende partijen mogelijk maakt dat relatief kleine bedrijven in de fruitteelt gebruik gaan maken van moderne technologie, zoals kunstmatige intelligentie, big-data en sensortechnologie. Daarnaast worden de kosten laag gehouden door de inzet van standaard hardware, zoals een Kinect-camera voor het scannen van bloesem.

Combinatie jury en publieksstemmen

Computable geldt als toonaangevend in de automatiseringsbranche. de winnaars per categorie worden voor de helft bepaald door het aantal publieksstemmen en voor de helft door de jury. Stemmen kan nog tot en met 7 oktober.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin