Doorgaan naar artikel

Nederlandse bedrijven en overheid richten kassenprogramma op VS

De Nederlandse overheid en bedrijven komen met een programma om in de Verenigde Staten om investeringen binnen te halen.

Bij dit programma kunnen Nederlandse systeemleveranciers, telers en kennisinstellingen samenwerken om de automatisering van de fruit- en kassenteelt te versnellen, zo staat in de gezamenlijke internationaal-economische agenda van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Het is een langetermijnstrategie om de samenwerking tussen Nederland en de VS te ontwikkelen en richt zich eerst op de zuidoostkust, specifiek op Atlanta in de staat Georgia en North Carolina. De staat North Carolina heeft een unieke combinatie van factoren die gunstig zijn voor de tuinbouw, waaronder klimaat, logistiek en een agrarische onderzoeksfaciliteit.

Nederlandse glastuinbouwbedrijven investeren in toenemende mate in deze regio, liet Greenhouse Delta al weten, het promotieplatform voor Nederlandse tuinbouw en toeleveranciers. Michiel van Ginkel, oud-directeur van Zon Fruits & Vegetabels is recent aangetrokken als directeur van Greenhouse Delta. De focuslanden zijn vooralsnog China, de Golfregio en India, maar daar zal de VS bijkomen.

Nieuwe focus buitenlandbeleid

In die internationaal-economische agenda stellen de ministeries de buitenlandse activiteiten voor handelspromotie te willen optimaliseren. Met de drie uitvoeringsinstanties NLinBusiness, Trade and Innovate NL en NLWorks wordt de werking geevalueerd.

Tegelijkertijd werken de ministeries met de Topsectoren aan een nieuwe integrale internationaliseringsagenda. Deze richt zich op voorstellen rond verduurzaming, digitalisering en sleuteltechnologieën die waardeketens kunnen versterken. Tuinbouwtechniek lijkt daarin een geschikte techniek.

Recent stelde Hort America, een Amerikaanse dochter van Horticoop dat Nederland een grote focus heeft op hight tech, maar dat daar niet altijd de vraag ligt in de VS.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin