Doorgaan naar artikel

Nederland onderschat landbouwbelang

Het belang van de landbouw voor de Nederlandse voedselvoorziening wordt structureel onderschat. Dat stelt CDA-Kamerlid Jaco Geurts in een initiatiefnota, die hij dinsdag presenteerde.

 

Geurts pleit in zijn nota voor de instelling van een onafhankelijk toezichthouder voor de landbouw- en voedselketen.

Het CDA vindt dat Nederland tenminste in zijn eigen voedselbehoefte moet voorzien. Daarvoor is de land- en tuinbouw van cruciaal belang. “Zonder agrarische sector kunnen  er tekorten aan voedselproducten ontstaan en worden prijzen voor de consument extra hoog opgedreven”, zegt Geurts.

De onafhankelijk toezichthouder moet er onder andere op toezien dat supermarkten en andere ketenpartijen hun positie in de keten niet misbruiken. “Het CDA wil eerlijke afspraken over duurzaamheid, dierenwelzijn en de prijs die daar tegenover staat. Willen wij als samenleving een eerlijk product, dan hebben boer, tuinder en visser ook recht op een eerlijke boterham.”

Volgens de analyse van Geurts kent de huidige marktstructuur te veel belemmeringen voor de eerlijke boterham. Een daarvan is het kartelverbod. De overheid moet volgens het CDA uitzonderingen op het kartelverbod geven aan ondernemers in de land- en tuinbouw om samen te kunnen werken.

Geurts constateert dat de rol van de supermarkten steeds sterker wordt. Het aandeel van de supermarkten in de totale foodservice- branche is meer dan 50 procent, zegt hij, zich baserend op een rapport van ABN Amro. De inkoopmacht  van supermarkten is sterk toegenomen en de inkooporganisaties van de supermarkten sturen op de laagste prijs en op verticale marktversterking (huismerken). Geurts noemt in zijn nota een aantal voorbeelden waarbij de inkooporganisaties  de primaire producenten zwaar onder druk zetten. “Er zijn nog steeds veel misstanden en producenten en leveranciers zijn bang om hiermee naar buiten te komen, omdat men bang is om contracten kwijt te raken.”

Boeren en tuinders hebben geen marktmacht, zegt Geurts.  En  supermarkten  willen niet samen met  primaire producenten werken aan innovatie, waardoor stilstand in vernieuwing dreigt.

PvdA, SP en ChristenUnie geven steun aan het CDA-plan voor de invoering van een toezichthouder. Dat zeggen woordvoerders van die partijen dinsdag in het Algemeen Dagblad.

Sjoera Dikkers van de PvdA zegt dat  haar partij welwillend staat tegenover een toezichthouder, die moet zorgen dat de macht van met name de inkooporganisaties van supermarkten wordt ingebonden. Een vrijwillige afspraak tussen supermarkten, levensmiddelenbedrijven en de landbouworganisatie LTO-Nederland werkt niet, zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie.

Gerard Schouw, D66-Kamerlid, bepleit het toezicht bij de Autoriteit Consument en Markt te leggen. Het CDA heeft weinig vertrouwen in de ACM, zo blijkt uit de dinsdag gepresenteerde initiatiefnota.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin