Doorgaan naar artikel

Naktuinbouw erkent meer klachten uitgangsmateriaal

Afbeelding

Naktuinbouw kreeg in 2011 in totaal 64 klachten van ondermeer telers over geleverd uitgangsmateriaal voor groententeelt. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.

Daarvan hadden 28 klachten betrekking op gezondheid van het plantmateriaal en 21 klachten gingen over kwaliteit, elf klachten gingen over rasechtheid en raszuiverheid. Naktuinbouw heeft daarvan 24 klachten gegrond verklaard (16 in 2010) en beoordeelde 22 klachten als ongegrond (32 in 2010).

Naktuinbouw voert onderzoeken uit naar aanleiding van binnengekomen klachten als er door een geregistreerd bedrijf teeltmateriaal in de handel is gebracht, waarvan bedrijven of autoriteiten van mening zijn dat het niet voldaan heeft aan de daaraan gestelde eisen (op fytosanitair gebied, op identiteit of op kwaliteit).

Het aantal ingediende klachten ligt ongeveer gelijk aan 2010 en ook waren het type klachten in 2010 vrijwel gelijk. Uit het jaarverslag blijkt verder dat het aantal geregistreerde bedrijven dat vermeerdert of veredelt licht terugloopt, maar niet hard. Het aantal geregistreerde bedrijven ligt rond de 300.

Naktuinbouw kreeg in 2011 iets meer aanvragen voor kwekersrecht groentengewassen (ruim 400). Het aantal toelatingen is met 633 wel 15 procent lager dan in 2010.

Beheer
WP Admin