Doorgaan naar artikel

‘Moeten we als glastuinbouw soms weg?’

Maatregelen zoals borgstelling zijn essentieel voor het kunnen blijven investeren in de energietransitie door glastuinders. - Foto: Canva/kievith

Maatregelen zoals borgstelling zijn essentieel voor het kunnen blijven investeren in de energietransitie door glastuinders. - Foto: Canva/kievith

De glastuinbouw zou het kabinet op de man af moeten vragen of er nog wel plaats is voor deze sector in Nederland.

Daarover werden vorige week op een telersbijeenkomst glastuinbouw-voorvrouw Adri Bom-Lemstra https://www.gfactueel.nl/bom-lemstra-nederland-moet-duits-energiesteunplafond-van-e-2-miljoen-volgen/ en energieanalist Remco de Boer https://www.gfactueel.nl/energie-analist-burgerlijk-nee-veroorzaakt-energieschaarste/ het eens. Zet het debat maar eens op scherp als je na een vol jaar soebatten nog steeds nul op het rekest hebt in twee van je drie dringende wensen.

Want waar blijft de verruiming van de borgstelling? En waar blijft een verbeterde referentie voor de berekening van de hoogte van de SDE++? Beide maatregelen zijn essentieel voor het kunnen blijven investeren in de energietransitie door glastuinders.

Tegemoetkoming Energiekosten

En de Tegemoetkoming Energiekosten dan? Die kwam er wél en daar hebben de telers van het kabinet de toezegging gekregen dat ook voor hén dat maximum-bedrag van € 160.000 ligt te wachten https://www.gfactueel.nl/tek-lagere-drempel-en-voor-telers-hoger-maximum/ , in plaats van de aanvankelijk voorgespiegelde € 62.000 die het door de EU toegestane maximum zou zijn? Maar het tijdelijk verhoogde Brusselse staatssteunkader staat wel € 2 miljoen per agrarisch bedrijf toe of zelfs € 5 miljoen per energie-intensieve onderneming.

Lees ook: Kabinet schrapt ook verbruiksdrempel voor energiesteun

Kabinet schrapt ook verbruiksdrempel voor energiesteun

Achterstand ten opzichte van andere EU-landen

Het kabinet zet met een zo laag maximum de glastuinbouw op achterstand ten opzichte van concurrenten in andere EU-landen als Duitsland. Dat land zet wel zo hoog in voor door de energiecrisis bedreigde sectoren. Dat zou dus die stoere vraag aan Rutte IV rechtvaardigen: willen jullie ons hier weg hebben?

Maatschappelijke weerstand tegen glastuinbouw

Tegelijk tekenen kabinet en glastuinbouw voor het einde van het jaar een nieuw Convenant Energietransitie. Een van de telers suggereerde nog te dreigen níét te tekenen als die borgstelling en die SDE-referentie uitblijven. Maar of zulk hoog spel nu opportuun is? Het zou de juist nu weer opflakkerende maatschappelijke weerstand tegen de ‘energieslurpende’ kassen alleen maar extra brandstof geven: ‘Ik mijn thermostaat lager en die tuinders gesubsidieerd hun kassen stoken om bloemen en groenten te kunnen exporteren?’

Straks zit de glastuinbouw net als de veehouders met een halveringsdiscussie aan de broek.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin