Doorgaan naar artikel

Ministers benadrukken behoud zoetwater Haringvliet

De zoetwaterbeschikbaarheid van het Haringvliet blijft geborgd ondanks de openstelling van de Haringvlietdam voor vismigratie.

Ministers Schouten van Landbouw en Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat stellen in antwoorden op Kamervragen vanuit de VVD. dat de zoutbeweging straks voor iedereen te volgen is. Via een meetnet van 8 zoutmeetpunten op 3 dieptes wordt om de 10 minuten online en openbaar de zoutmeting gepubliceerd. Er wordt risico-gestuurd gewerkt, waarbij gestart wordt met kleinere openingen en situaties met relatief veel Rijnafvoer. Het waterschap Hollandse Delta meet zoutgehaltes in het grondwater en oppervlaktewater op de twee aanliggende eilanden.

Vrees bij telers

Telers die voor beregening zijn aangewezen op water uit het Haringvliet, vrezen oplopende zoutwaardes die zullen verdubbelen met problemen voor bladgewassen. De ministers wijzen erop dat de inrichting van de nieuwe watersystemen, in nauw overleg met de sector gerealiseerd is. LTO zit met waterschap en drinkwaterbedrijf in een klankbordgroep.

Effect grootst in westelijk deel

Het oostelijke deel van het Haringvliet blijft zoet, stellen de ministers. “De zoetwaterbeschikbaarheid van het Haringvliet blijft geborgd door verplaatsing van innamepunten in het westen van het Haringvliet voor drinkwater en landbouwwater naar het oosten. Het oostelijk deel van het Haringvliet blijft zoet.”

Groot waterbekken

Ooit was het Haringvliet een zoute zeearm. Nu is het een groot zoetwaterbekken: het water van Rijn, Maas en Waal stroomt bij de Haringvlietsluizen naar zee. In 1970 werd het Haringvliet van de zee afgesloten in het kader van de Deltawerken. Het waterpeil wordt nu bepaald door de Haringvlietsluizen en de stuwen in de rivieren.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin