Ministerie geeft helderheid over risico’s aardwarmte

13-09-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Archieffoto van boring voor CLG in Grubbenvorst (L.). - Foto: CLG
Archieffoto van boring voor CLG in Grubbenvorst (L.). - Foto: CLG

Dit najaar geeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) duidelijkheid over welke voorzorg nodig is voor aardwarmte in bepaalde gebieden of technieken.

Dat schrijft EZK-staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius in een reactie op Kamervragen. Wel is duidelijk dat het kabinetsstandpunt ongewijzigd blijft dat geen enkel gebied op voorhand uitgesloten wordt van aardwarmte. Daarmee worden ook de mogelijkheden van ondiepe aardwarmte die een ander risicoprofiel hebben, uitgesloten. “De brief zal onder meer ingaan op aanvullende vormen van voorzorg die nodig kunnen zijn in bepaalde regio’s of bij bepaalde technieken”, schrijft Yeşilgöz-Zegerius (pdf).

Aardwarmtebron CLG stilgelegd

VVD stelde de Kamervragen naar aanleiding van het stilleggen van aardwarmtebron CLG van telers in Horst aan de Maas (L.) vanwege vermeende bevingsrisico’s. De instemming is geweigerd omdat uit de ingediende adviezen op het winningsplan blijkt dat er ‘met betrekking tot de veiligheid veel onzekerheden zijn bij de winning van aardwarmte in dit specifieke gebied’. Dat besluit ligt nog ter inzage en kan tot een andere afweging leiden, hoopt de sector. Bijvoorbeeld door buitenlandse ervaring.

Duits onderzoek naar aardwarmte

Vlak over de grens bij Venlo – dus vlakbij CLG in Horst – wordt ook aardwarmte ontwikkeld. Of daar de risico-afweging gunstiger uitpakt, kan de staatssecretaris niet zeggen. Ze wijst erop dat in de stand Straelen nog alleen onderzoek is gedaan naar aardwarmte. Ze heeft Staatstoezicht op de Mijnen toestemming (SodM) wel opdracht gegeven buitenlandse ervaring mee te nemen in haar eigen afweging van risico’s.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer