Minister bouwt zekerheid in LED-subsidie in

09-11-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Son-T-verlichting vervangen, dat is het doel van de regeling Investeringen Energie Glastuinbouw. - Foto: Gerard Boonenkamp
Son-T-verlichting vervangen, dat is het doel van de regeling Investeringen Energie Glastuinbouw. - Foto: Gerard Boonenkamp

Steun voor vervanging van oude type verlichting naar LED kent voorwaarden voor vermogen.

Het geïnstalleerd vermogen aan LED-verlichting mag bij vervanging in deze subsidieregeling niet hoger zijn dan 80% van het vermogen van de oude SON-T-lampen. Glastuinbouwbedrijven zijn verplicht om een meetrapport aan te leveren om aan te tonen dat zij aan deze vereisten voldoen. De vereisten zijn er op gericht dat met de subsidie daadwerkelijk energie bespaard wordt. Dat zegt Carola Schouten, demissionair minister van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in schriftelijke antwoorden op vragen bij de begrotingsbehandeling van haar ministerie.

Het Nederlandse glastuinbouwareaal is voor 40% voorzien van extra lampen voor belichting. Het grootste deel bestaat nog uit Son-T-lampen. Overschakeling naar LED levert daarbij energiebesparing op. Voorwaarde voor subsidie uit de pot van € 25 miljoen is dat de volledige SON-T-verlichting vervangen wordt door LED-verlichting. De regeling loopt tot 1 december.

Eisen lichtspectrum

De subsidies worden verstrekt vanuit de subsidiemodule Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG). Er zijn verschillende vereisten om in aanmerking te komen voor subsidie. De eisen zijn gerelateerd aan de lichtstroom en minimale en maximale eisen voor bepaalde kleuren licht in het lichtspectrum. Ook hiervoor is het meetrapport noodzakelijk. De subsidie is afkomstig uit afspraken in de Urgenda-zaak, waaruit volgt dat de overheid meer CO2-besparing moet doorvoeren.

CO2-projecten

De minister heeft ook de regeling Maatwerksubsidie CO2-levering toegelicht. Het is een incidentele subsidie, waarmee concrete extra investeringen in CO2-infrastructuur en CO2-leveringen te ondersteunen. Door een partij zijn daartoe al voorstellen gedaan, stelt de minister.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer