Doorgaan naar artikel

Mineervlieg kan acute bedreiging witlofwortelteelt worden

Afbeelding

Het zit er niet in dat telers van witlofwortels dit seizoen nog over dimethoaat (Perfektion) kunnen beschikken. Als alternatief wordt onder andere geprobeerd een vrijstelling te krijgen voor een andere insecticide met werking op witlofmineervlieg. Dit werd gisteren duidelijk tijdens een bijeenkomst van LTO-vollegrondsgroente.net voor worteltelers en trekkers van witlof.

Dimethoaat kon in 2012 nog gebruikt worden op basis van een – moeizaam verkregen – vrijstelling door het ministerie. Voor dit jaar heeft een vrijstellingsaanvraag geen realistische kans. Een reguliere toelating voor witlof is evenmin waarschijnlijk. De aangescherpte eisen van de nieuwe Europese verordening maakt het voor toelatingshouders steeds moeilijker om een (her-)registratie van een middel goedgekeurd te krijgen.De Landelijke Kerngroep Witlof heeft met voorlichters en onderzoekers overlegd over mogelijke alternatieven Men wil insteken op een ander middel dat wel Europees is toegelaten, en daardoor in aanmerking kan komen voor vrijstelling. Het betreffende middel da in België in de witlofwortelteelt is toegelaten, werkt minder dan Perfection, werd tijdens de bijeenkomst gesignaleerd.

Calypso, dat wel is toegelaten in de teelt van witlofwortelen tegen wolluis, lijkt wat nevenwerking op witlofmineervlieg te hebben. “Een hachelijke situatie, het kan dus gebeuren dat de mineervlieg volgend jaar vrij spel heeft.”Het herbicide Safari wacht op een herregistratie door het Ctgb. De aanvraag hiervoor is in 2012 ingediend, maar nog niet in behandeling genomen. Als alternatief is een ook een verzoek voor vrijstelling ingediend.Fenomenal heeft momenteel een toelating tegen Phytophthora en Phytium in de witloftrek, met de beperking dat het middel bij het opzetten van de wortels moet worden toegepast. Producent Bayer heeft het verzoek gekregen het etiket verder uit te breiden voor aanwending bij het inschuren van de wortels.

Beheer
WP Admin