Milieuscore PlanetProof nu onder EKO en AH-keurmerk

24-05 | |
Foto: Ton van der Scheer
Foto: Ton van der Scheer

De milieuscore van On the Way to PlanetProof ligt lager dan die van EKO en het AH-systeem ‘Beter voor Natuur en Boer’.

Voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal beoordeelt het keurmerk met duurzaamheidsdoelen voor de teelt van On the Way to PlanetProof niet meer met dezelfde milieu-impact als het Nederlandse biologische keurmerk EKO. Het nieuwe keurmerk van Albert Heijn, Beter voor Natuur en Boer, krijgt ook als nieuw topkeurmerk in groente en fruit een betere milieuscore. Dat blijkt uit de nieuwe Keurmerkenwijzer die Milieu Centraal voor groente en fruit heeft gepubliceerd.

EKO wint op vlak van milieu daarin terrein op PlanetProof. In de vorige versie scoorden zowel PlanetProof, EKO en het Europese EU-logo voor milieu 4 uit 5. In de nieuwe versie heeft EKO een score van 5 uit 5. PlanetProof en het EU-logo voor biologisch scoren in het overzicht voor groenten en fruit 4 uit 5.

Milieu Centraal wil een impactrapport ontvangen van de keurmerkhouders. Voor EKO ontving Milieu Centraal zo’n rapport, maar dat voldeed nog niet aan de eisen van transparantie, stelt de organisatie. Van Stichting Milieukeur ontving Milieu Centraal geen impactrapport voor PlanetProof.

Maximale milieuscore Albert Heijn

Het nieuwe AH-keurmerk Beter voor Natuur en Boer krijgt in één klap een maximale milieuscore van Milieu Centraal. Daarmee komt het op een gelijk niveau als EKO en Demeter. Op controle en transparantie scoort het keurmerk van AH overigens iets minder dan PlanetProof, dat daarin wel de maximale score weet te behalen.

Het keurmerk van AH heeft als basis GGN Certified Farming, dat van zichzelf ook een topkeurmerk is geworden, maar Beter voor Natuur & Boer-producenten zetten nog extra stappen voor meer duurzaamheid. GGN Certified Farming heeft een gelijke milieuscore als PlanetProof in de keurmerkwijzer van MilieuCentraal. Zo stelt Beter voor Natuur en Boer aanvullende eisen aan bodemkwaliteit en een maximum aan de hoeveelheid drijfmest die gebruikt mag worden. Het keurmerk GGN Certified Farming eist bovendien dat energiegebruik wordt gemonitord, en dat de producent 100% groene elektriciteit moet gebruiken.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer