Doorgaan naar artikel

Meer energieverbruik in kas in 2011

Image

De tuinbouw heeft in 2011 opnieuw meer brandstof per vierkante meter kas verbruikt. Dit blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor Glastuinbouw van LEI Wageningen UR.

Het LEI stelt vast dat de intensivering van de glasteelt harder gaat dan de energiebesparingsmaatregelen en op dat punt moet de sector nog een inhaalslag maken. Onder intensivering verstaat het LEI het telen van energie-intensieve gewassen en de teelt in de winter met groeilicht.

De glastuinbouw gebruikte in 2011 circa 52 procent minder primaire brandstof per eenheid product dan in 1990, maar in 2011 verslechterde deze met 2 procentpunt doordat het primaire brandstofverbruik met 9 procent steeg, terwijl de fysieke productie met 3 procent is toegenomen.

Het aandeel duurzame energie nam in 2011 wel met 0,2 procentpunt toe tot 1,8 procent. De tuinbouw heeft de doelstelling vastgelegd om 20 procent te halen in 2020. Het LEI ziet het gebruik van zonnewarmte, inkoop van duurzame electriciteit, biobrandstoffen, aardwarmte, inkoop van duurzame warmte en duurzaam gas als duurzame energievormen. In 2011 was het aantal bedrijven dat duurzame energie toepaste gestegen naar 94 met in totaal 397 hectare. Zij produceren circa tweederde van de duurzame energie zelf, de rest wordt ingekocht.

De slechte bedrijfsresultaten en financiële situatie in de glastuinbouw remmen de toepassing van duurzame energie. Bovendien zijn door de wkk-installaties de netto energiekosten minder gestegen waardoor andere warmtebronnen minder snel economisch voordeel opleveren. De grootschalige inzet van wkk-installaties vertraagt daardoor de toepassing van duurzame energie. In 2011 daalde het gemiddelde gebruik van wkk’s van 4.140 naar 4.000 uur, de productie is nog altijd 10 procent van de nationale consumptie van elektriciteit.

De CO2-emissie voor de teelt (exclusief verkoop elektriciteit) verminderde tot 5,6 Mton en zit daarmee 1,0 Mton onder de streefwaarde voor 2011-2012 (6,6 Mton) en is 0,2 Mton beter dan het doel voor 2020 zoals vastgelegd in het Agroconvenant. Naast de doelen voor de CO2-emissie voor de teelt is er een nieuwe emissieruimte voor de totale CO2-emissie van 6,2 Mton in 2020. Hier zit de glastuinbouw in 2011 nog 1,6 Mton boven.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin