Doorgaan naar artikel

Markt: Preiprijs blijft somber

De laatste twee weken kruipt de prijs voor prei op de vrije markt iets omhoog. Dat is een centenkwestie, niet meer dan de zoveelste rimpeling op een prijsniveau dat al maanden ondermaats is.

Het is wel zeker dat de goede prijsvorming in 2020 verband houdt met de huidige matige prijsvorming. Vorig jaar zakte de prijs uitsluitend begin augustus en eind november tijdelijk tot een ondermaats niveau. Dat heeft een prikkelende uitwerking gehad, met een toename van het areaal in Europa van -aldus ingewijden- zo’n 5 tot 7 procent. In een inelastische markt als die voor groente (als iets te veel aanbod direct uitmondt in een flinke prijsdaling, of omgekeerd) is dat al behoorlijk.

Goed gegroeid

Daar komt dit jaar nog bij dat de groeiomstandigheden voor prei welhaast ideaal zijn. Dat is goed voor de productie en om kwaliteitbedervers als trips uit het gewas te houden. Ten derde hebben industriële afnemers hun telers op het hart gedrukt zeker voldoende areaal te planten, om mogelijke tekorten als in 2020 te voorkomen.

Dat gezegd hebbende ligt het, bij voortzetting van de huidige rooibare buitenomstandigheden, niet voor de hand dat prei telen de komende maanden ineens financieel aantrekkelijk gaat worden.

Goed nadenken over uitbreiding areaal

Dan is het de vraag wat er in 2021 met het areaal gaat gebeuren. Dit jaar is geen vetpot gebleken. De vroegste prei werd weliswaar netjes betaald, maar met relatief dure planten. Met die eerste prei is de prijs ook structureel dalend. Verder staat de winterprei er niet overal florissant bij, door slijtage onder invloed van wisselende temperaturen. Alles bij elkaar is dat de situatie die niet uitnodigt om aan uitbreiding te denken. Een gewasdeskundige: “Ik hoop dat telers eerst eens doorrekenen wat prei hun dit jaar heeft gebracht en gekost en dan pas beslissen.”

Verwachting : handhaving huidige prijstrend.

Bekijk meer

Share this

Joost Stallen
Joost Stallen

redacteur vollegrondsgroenteteelt

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin