LTO in verzet tegen de WAB: zo werkt het niet

11-12-2018 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

LTO Nederland ziet niets in het wetsvoorstel Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

De WAB heeft tot gevolg heeft dat vooral seizoenarbeid in de land- en tuinbouw fors duurder wordt. Onder de slogan ‘Zo werkt het niet!’ voert LTO Nederland samen met andere sectoren, zoals loonwerkers, horeca, retail en cultuursector, campagne tegen de beprijzing van seizoenarbeid. “Werkgevers met tijdelijke seizoenarbeid kunnen niet de keuze maken om seizoenkrachten een vast dienstverband te geven”, aldus LTO-voorzitter Marc Calon. “Deze beprijzing schiet zijn doel voorbij en voor Nederland belangrijke economische sectoren worden keihard getroffen. Zo werkt het niet.”

Bestraffen werkgevers niet eerlijk

Volgens LTO laat seizoensarbeid of het opvangen van pieken zich niet vangen in een vast contract. Er wordt niet bewust gekozen voor een tijdelijk contract. Het is gewoon inherent aan de aard van het werk, aldus LTO. De huidige opzet van de WAB wordt door LTO ervaren als niet logisch en het bestraffen van werkgevers is niet eerlijk.

‘Teelten verdwijnen uit Nederland’

Via de WAB wil het kabinet vanaf 2020 dat tijdelijke arbeid fors duurder wordt om daarmee werkgevers te bewegen meer mensen in vaste dienst te nemen. Volgens LTO Nederland en de vaktechnische organisaties NFO, KAVB en LTO Glaskracht Nederland heeft dit grote gevolgen voor de teelt van asperges, groente, aardbeien en fruit. In deze sectoren is per definitie vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden sprake van seizoenarbeid en is het onmogelijk om vaste contracten aan te bieden. “Het zou kunnen betekenen dat teelten uit Nederland verdwijnen. “Dat kan niet de bedoeling zijn van het kabinet”, aldus Calon.

Zachtfruitteler Robert van de Meer heeft berekend dat de maatregelen in de WAB in zijn bedrijf leiden tot een kostenverhoging van dik 6%. “En dat alleen maar omdat ik nu eenmaal niet het jaar rond werk heb.”

Niet de weg

LTO Nederland en de aangesloten vaktechnische organisaties vinden vooral de invoering van de transitievergoeding vanaf dag 1 voor alle contractvormen, het fors verhogen van de WW-premie voor tijdelijke contracten als gevolg van het afschaffen van de WW-sectorfondsen en de beperking op de flexibiliteit bij oproepcontracten onaanvaardbaar. “LTO Nederland vindt dat het kabinet en de Tweede Kamer nu herstelmaatregelen moeten nemen voordat de WAB onherroepelijk is vastgesteld. De weg waar we nu op zitten is niet de weg die we op moeten’, zegt Calon.

Beukema
Eric Beukema redacteur ondernemen


Beheer