Doorgaan naar artikel

LNV haalt energiegeld naar voren voor glastuinbouw

Eerder dit jaar waren ministers Taghouwer (LNV) en Jetten (EZK)  op werkbezoek in de glastuinbouw. - foto: Roger Abbenhuijs

Eerder dit jaar waren ministers Taghouwer (LNV) en Jetten (EZK) op werkbezoek in de glastuinbouw. - foto: Roger Abbenhuijs

Landbouwminister Staghouwer trekt dit jaar € 35 miljoen extra uit voor de subsidieregeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG). Door meer telers nu al te kunnen steunen kan de energietransitie versneld worden.

LNV haalt de eigenlijk voor volgende jaren bestemde miljoenen naar voren, zodat nu al alle subsidiabele aanvragen in de eerder dit jaar flink overtekende EG-regeling kunnen worden gehonoreerd. Het budget voor 2022 was € 25 miljoen en wordt dus opgehoogd naar € 60 miljoen.

Veel aanvragen voor full led

Met name aanvragen voor het investeren in ledlampen bleken veel talrijker binnen te komen dan verwacht. Met deze ophoging, die dus alleen geldt voor aanvragen die al zijn ingediend tijdens de openstelling tussen 19 april en 30 juni, krijgt de energietransitie in de glastuinbouw een boost en kan het overgrote deel van de positief beoordeelde aanvragen beschikt worden, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

‘Richtpunt klimaatneutraal in 2040’

Ook de kosten voor energieschermen of van de aansluiting op een warmtenet zijn subsidiabel in de EG-regeling. Minister Staghouwer: “Als we de klimaatdoelen willen realiseren, is een versnelling van de energietransitie nodig. Een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040 is daarbij het gezamenlijk richtpunt. Ik wil samen met de sector aan de slag om met elkaar de gestelde doelen te realiseren.”

In de glastuinbouw gebeurt al veel als het gaat om energiebesparing, , stelt Staghouwer. “En ik wil dat blijven ondersteunen. Ik ben onder de indruk van de innovatiekracht en creativiteit van bedrijven om te blijven vernieuwen.”

Beheer
WP Admin