Doorgaan naar artikel

Lithium winnen uit water aardwarmteput niet rendabel

Lithiummijn. Foto: Canva

Lithiummijn. Foto: Canva

Het lijkt voorlopig niet rendabel om waardevolle grondstoffen als lithium uit geothermiewater te winnen, maar door snelle technologische ontwikkelingen kan dit kansrijk blijken in de toekomst.

Dat blijkt uit onderzoek van het energieplatform van de overheid Energiebeheer Nederland (EBN). De tot nog toe aangetroffen concentraties zijn met de huidige staat van de technologie te laag voor rendabele productie van lithium. De vraag naar dit metaal neemt snel toe door groei van de productie elektrische auto’s en andere energietoepassingen met batterijen.

Mogelijke belofte voor toekomst

Mogelijk levert technologische vooruitgang in de toekomst wel een rendabele productie op. De aardwarmtesector kijkt met name belangstellend naar projecten in Frankrijk en Duitsland waar lithiumgehaltes in het opgepompte water hoger zijn.

Lithiumwinning is ook niet opgenomen in een innovatieprogramma dat de geothermiesector momenteelt zelf opstelt. Voor dat programma wil de sector financiering aanvragen uit het topsectorenbudget. Dat eigen innovatieprogramma voor geothermie richt zich met name op het verbeteren van de bestaande techniek van warmtewinning, zoals de manier van boren, het toepassen van sensoren en onderhoud.

Grondstoffenbeleid

Lidstaten worden door de Europese Commissie gevraagd een grondstoffenbeleid te vormen, zoals voor deze kritieke grondstoffen voor de energietransitie. Europa wil namelijk minder afhankelijk zijn van andere landen in de grondstoffenmarkt. Er liggen in de toekomst bij lithium mogelijk dus kansen. Door aardwarmtebronnen komen ook veel andere elementen en mineralen naar boven die een belofte zijn voor de toekomst.

Aan lithiumwinning is door de geothermiesector al eerder gerekend. Het idee is er al tien jaar, maar praktisch ook lastig uitvoerbaar. De waterstroom in zo’n aardwarmtesysteem is zo groot dat winning praktisch moeilijk uit te voeren is. Het water is maar circa 10 minuten bovengronds om af te koelen. Dat zou dan bijvoorbeeld een investering in een reservoir met zich meebrengen, naast een winningsstation.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin