Doorgaan naar artikel

Limiet CO2-sectorsysteem 2023 zoals verwacht strenger

Met een publicatie in de Staatscourant is vastgesteld dat glastuinbouwbedrijven in het CO2-sectorsysteem dit jaar 5,5 megaton mogen uitstoten.

Volgens Glastuinbouw Nederland is dat geheel in overleg met de sector en volgens verwachting gegaan. Het vloeit voort uit langjarige afspraken die eerder zijn gemaakt. De bedrijven die los van het Nederlandse CO2-sectorsysteem staan en aangesloten zijn bij een Europees CO2-systeem (ETS) tellen niet mee. Daarvoor is een correctie van 0,1 megaton toegepast.

Effect gasprijs

Of de limiet voor CO2-emissie voor 2023 haalbaar is of dat er naheffing plaatsvindt vanwege overschrijding, valt nu nog moeilijk te voorspellen. Glastuinbouw Nederland laat weten dat dit voorjaar nog getekend was door de energiecrisis, maar dat normalisatie van energietarieven winterteelt weer aantrekkelijker maakt. “Je ziet wel dat veel besparingen blijvend zijn. In 2022 bleven we onder de limiet van dat jaar (5,6 megaton, red.). In 2021 gingen we er overheen. Wat het dit jaar wordt, is niet zeker. Een strenge winter kan veel veranderen”, zegt beleidsspecialist Energie & Klimaat Alexander Formsma.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin