Doorgaan naar artikel

Late rassen scoren in vroege najaarsspinazie

Foto: Lex Salverda

Foto: Lex Salverda

In een rassenproef vroege najaarsspinazie vergeleek het Belgische onderzoekscentrum Inagro achttien rassen. De rassen Whale, Bonobo, Bekner en Fagor haalden de beste productie en kwaliteit.

De proef werd op 6 augustus 2020 gezaaid met 300 zaden/m². De opkomst was vrij matig, met een gemiddeld opkomstpercentage van 67 %, maar wel vrij uniform over de percelen. Vooral Silverwhale en SP10435 hadden een goede opkomst. Bij Spirico en LDSP994 was de opkomst met circa 50% ondermaats. Vanaf 10 september had het gewas gemiddeld acht bladeren en was de grond vrij droog. Daarom werd besloten om twee keer 20 mm te beregenen.

Productie (middel)vroege rassen

Eland en Meerkat waren 43 dagen na het zaaien voldoende groot om te oogsten. De productie was met net iets minder dan 20 ton per hectare, relatief laag. De nitraatwaarden waren juist vrij hoog. De middelvroege rassen volgden drie à vijf dagen later. Hier gaven Silverwhale en Rhino de hoogste productie met circa 25 ton. Vooral Silverwhale viel op door een mooie blad-steelverhouding. Ook bij deze rassen werden vrij hoge nitraatwaarden vastgesteld.

Beste productie bij late rassen

Bij de late rassen was afrijping de aanleiding om te oogsten. Het gewas haalde de optimale hoogte niet meer. Vooral Caladonia, Eagle, Whale, Apollo, Bekner en Bonobo waren wat sleetgevoelig. Whale, Bonobo, Bekner en Fagor gaven producties van rond 30 ton. Bij die rassen noteerde Inagro mooie blad-steelverhoudingen, te wijten aan het kortere gewas. Ook de nitraatwaarden waren opvallend lager.

Wolf (Peronospora effusa) op einde teelt

Aan de hand van de aantasting en resistenties werd ingeschat dat fysio 10 en/of 15 van de schimmel Wolf verantwoordelijk waren voor de aantasting. Bij Silverwhale was effect van de intermediaire resistentie zichtbaar. Er was wel wat aantasting, maar dat bleef beperkt.

Beheer
WP Admin