Doorgaan naar artikel

Laatste perceel Nieuw-Prinsenland kan op warmtenet

Het Ontwikkelbedrijf van de provincie Noord-Brabant verkoopt een laatste perceel van glastuinbouwgebied omdat er uitzicht is op duurzame warmte.

Dat blijkt uit het meerjarenperspectief voor het Ontwikkelbedrijf. Er is nog één perceel in het glastuinbouwgebied Nieuw-Prinsenland met de naam ’Kavel 5’ in bezit van het Ontwikkelbedrijf. Dat perceel is overgekomen uit de Tuinbouw Ontwikkelings Maatschappij (TOM) dat in 2021 is opgeheven. Enkele percelen die niet verkocht waren, zijn toen overgedragen het Ontwikkelbedrijf. Daar is er nog een van over.

De glastuinbouwontwikkeling in Brabant heeft door het stikstofvraagstuk vertraging opgelopen. Met duurzame warmte is de kans op ontwikkeling groter.

Tuinders Nieuw-Prinsenland willen warmtebedrijf oprichten

De bestaande tuinders in Nieuw-Prinsenland onderzoeken nu de mogelijkheden om een warmtebedrijf op te richten dat kan zorgen voor extra aanvoer van warmte en CO2. Daar draagt de provincie aan bij. Gedeputeerde Staten hebben besloten een lening te verstrekken van € 390.322 aan dat warmtebedrijf.

Het lijkt te gaan om warmte en CO2 van de Afval Energie Centrale in Roosendaal. De aanleg van een netwerk wordt extra ondersteund. In 2024 is € 25 miljoen beschikbaar aan subsidie voor het rendabel maken van de aanleg van warmtenetten naar kassen.

Daarmee is een toekomstige koper van het laatste kavel in Dinteloord verzekerd van een aansluiting op het warmtenet.

Lees ook: Steun aanleg nieuwe warmtenetten Brabantse kassen

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin