Doorgaan naar artikel

Steun aanleg nieuwe warmtenetten Brabantse kassen

Aanleg van twee warmteleidingen (en CO2) van Roosendaal naar tuinders in Dinteloord en Steenbergen krijgt erkenning als ‘project van algemeen belang’.

Daarmee wordt prioriteit gegeven bij aanleg van de warmtenetten en komen deze een stap dichterbij. Twee leidingen moeten worden aangelegd en onderhouden voor het transport van warmte. Eén voor de aanvoer van warm water (ongeveer 70 graden Celsius) en één voor het retourtransport van het gebruikte water (ongeveer 35 graden Celsius). Het gaat om stalen leidingen met een dikte van 450 mm voor het tracé van de Afval Energie Centrale naar Dinteloord en 400 mm voor het tracé naar Steenbergen.

Dat blijkt uit het besluit van de minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat. Hij geeft in het besluit het project een status van openbaar belang. Warmtebedrijf West-Brabant in Steenbergen gaat de aanleg realiseren. Dat is een coöperatie van telers.

Toekomstperspectief

Met de warmte en CO2 van de Afval Energie Centrale in Roosendaal besparen tuinders in Dinteloord (Nieuw-Prinsenland) en Steenbergen na aanleg in totaal 100.000.000 kuub gas per jaar en 100.000 ton CO2. Voor tuinders betekent restwarmte een cruciale verbetering van hun toekomstperspectief.

Er komt ook een derde transportleiding voor CO2 met een diameter van 700 mm, die de bij de Afval Energie Centrale af te vangen CO2 transporteert naar de glastuinbouwcomplexen.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin