Doorgaan naar artikel

Koppert: te grof onderscheid biostimulanten

Te grofmazige Europese regelgeving voor erkenning van biostimulanten kan ‘weerbaar telen’ frustreren.

Dat voorziet Evert Hamblok van Koppert Biological Systems. Hamblok vreest een te rigoureus afwijzen van hele families van microben die wat zijn bedrijf betreft wel degelijk de status van biostimulanten verdienen. Deze middelen, die belangrijk zijn voor het telen van planten met een verhoogde weerbaarheid tegen ziekten en plagen, zouden dan onder het veel strengere regime van gewasbeschermingsmiddelen vallen, met alle langdurige en dure toelatingseisen van dien.

Nen-norm en CE-keurmerk

Koppert is vertegenwoordigd in de Nederlandse werkgroep die overlegt over het opstellen van een Nen-norm voor biostimulanten. Middelen die voldoen aan deze norm kunnen een CE-keurmerk krijgen. Met zo’n keurmerk weten telers beter waar ze aan toe zijn als ze een biostimulant in hun teelt gebruiken.

Hamblok: “Langs de ene kant moeten we vermijden dat alle microben getoetst worden volgens de regels voor chemische gewasbeschemingsmiddelen. Maar dan moet we wel een systeem vinden waarop alle microben gelijkwaardig geëvalueerd worden, onafhankelijk van de toepassing.”

Biotische en a-biotische stress

Daarbij is het wel zo dat de werking die een bepaalde microbe kan hebben afhankelijk is van allerlei zaken en omstandigheden, zoals de dosering. Hetzelfde middel of organisme kan in een hogere dosering biotische stress aanpakken (lees: schimmels of insecten doden) en in een lagere dosering a-biotische stress verminderen (een plant weerbaarder maken tegen bijvoorbeeld droogte of verzilting). Dat onderscheid is een van de factoren waardoor een middel wel of niet onder de Europese definitie voor biostimulanten valt.

Grote belangstelling in politiek

Dit najaar komt de Europese Commissie met een nieuw voorstel voor wellicht een scherper onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen en biostimulanten. Een eerder voorstel leidde in het parlement tot zo’n 2.000 amendementen.

Die onverwacht grote belangstelling voor dit onderwerp leidt ook tot de vrees dat een te grote ruimte voor lidstaten om aan de straks in Brussel afgesproken regels nog eigen nationale regels toe te voegen voor een onoverzichtelijke lappendeken zal zorgen. Hamblok: “Dat zou alsnog het gebruik van Europees goedgekeurde biostimulanten in de weg kunnen staan.”

Lees meer over de nieuwe regels voor biostimulanten in het deze week verschijnende G&F Magazine editie 18.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin