Biostimulanten blijven voorlopig beschikbaar

11-07 | |
Foto: Van Assendelft Fotografie
Foto: Van Assendelft Fotografie

Nederlandse telers kunnen biostimulanten via een tijdelijke regeling voorlopig blijven gebruiken.

Biostumulanten die nog niet voldoen aan de Europese eisen, mogen nog wel in Nederland gebruikt worden. Dat meldt minister Staghouwer van LNV. Vanaf 16 juli geldt een nieuwe EU-mestwetgeving de Fertilizer Product Regulation 2019/1009 (FPR). Hierin zijn biostimulanten opgenomen, maar slechts met vier microbiële groepen. Zonder adequate aanpassing van de Nederlandse Meststoffenwet zou dit tot een kaalslag kunnen leiden van vooral microbiële biostimulanten.

De sectorpartijen Agrodis, Artemis, Bionext, BO Akkerbouw, Greenports Nederland en Plantum verzochten de minister in een gezamenlijke brief om te voorkomen dat er per 16 juli grote problemen ontstaan bij de distributie en het gebruik van biostimulanten.

Tijdelijke regeling

In reactie op de gezamenlijke brief laat minister Staghouwer weten dat invoering van de FPR het mogelijk maakt om biostimulanten onder CE-label op de markt te brengen. Hij zal hiertoe een tijdelijke regeling op basis van de Meststoffenwet maken. Die regeling laat ook ruimte om niet-CE-gelabelde biostimulanten in Nederland op de markt te brengen. LNV kiest ervoor om voor biostimulanten geen nationaal systeem op te tuigen met eisen en een beoordelingsinstantie. Naar inschatting van LNV zou daar zeer beperkt gebruik van worden gemaakt, aangezien de Europese Commissie heeft aangegeven te willen werken aan verruiming van de categorie micro-organismen.

Biostimulanten op nationaal niveau

Tot nu toe is gebruik van biostimulanten niet bij wet geregeld. De organisaties willen dat op nationaal niveau de productie, distributie en het gebruik van biostimulanten in ieder geval in zoverre gereguleerd zijn dat gebruikers weten wat ze krijgen en van het product bij juiste toepassing kunnen verwachten, en dat het product geen risico’s voor mens of milieu geeft. Dit doet volgens hen recht aan de functies van deze bijzondere groep meststoffen. Ze vormen een steeds belangrijkere categorie biologische producten voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Ze maken gewassen minder gevoelig voor ziekten en plagen en kunnen een bijdrage leveren aan een gezondere bodem.

Meijering
Luuk Meijering redacteur akkerbouw

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer