Doorgaan naar artikel

Koning bijgepraat over waterproblematiek Zeeuwse landbouw

Foto: ANP

Foto: ANP

Koning Willem Alexander en koningin Maxima zijn in het Zeeuwse Anna Jacobapolder bijgepraat over de uitdagingen van Zeeuwse boeren op het gebied van water.

Tijdens een werkbezoek sprak het koningspaar met boeren en vertegenwoordigers van het Waterschap Scheldestromen en onderzoeksinstituut Deltares en proefboerderij De Rusthoeve.
Lees verder onder het Facebook-bericht

Proeven met alternatieve teelten vanwege verzilting

Veel Zeeuwse boeren kunnen niet beregenen vanwege het zilte oppervlakte- en grondwater. Boeren en onderzoekers zoeken naar oplossingen hiervoor. Adrie Albregtse van de Rusthoeve doet proeven met alternatieve teelten, zoals de zoete aardappel. “Terwijl de gewone aardappelen door de droogte dood gingen, gingen de zoete aardappelen juist glimmen”, zei hij tegen het koningspaar.

Boeren betalen kosten zoetwaterinlaat

Thoolse boeren hebben met Waterschap Scheldestromen een oplossing gevonden door zoetwaterinlaat uit het Volkerak-Zoommeer Akkerbouwer Paul Versluijs legt uit dat een overeenkomst is gesloten dat de kosten worden betaald door de boeren. Dit lijkt belastingtechnisch echter een probleem. “We zoeken naar een oplossing.”

Akkerbouwer Hendrik-Jan ten Cate voegt er aan toe dat ook voor zilte teelten zoet water van belang is voor de groei. “Er zijn veel initiatieven, maar uitrol van de projecten is vaak lastig.”

Financiering projecten zoetwateropslag

Esther van Baaren van Deltares geeft als voorbeeld een proef moet zoetwateropslag in de bodem. Ook zij merkt dat de financiering van de projecten vaak lastig is. Koningin Maxima reageert dat met financieringsmodellen waarin afspraken worden gemaakt over de risico’s er wel oplossingen moeten zijn.

Beheer
WP Admin