‘Kies Westland. Kies Karin.’

02-03-2017 | Laatste update op 31-08 | |
Een achtkoppig promotieteam rond Karin Zwinkels plakt posters en rijdt rond met de promotiewagen. - foto: Ton van der Scheer
Een achtkoppig promotieteam rond Karin Zwinkels plakt posters en rijdt rond met de promotiewagen. - foto: Ton van der Scheer

Karin Zwinkels staat op plek 30 van de CDA-lijst. Ze trekt dus hard aan de voorkeursstem vanuit de tuinbouw en vanuit het Westland.

Karin Zwinkels is juf in het speciaal basisonderwijs en dat is een drukke baan. Het valt nog niet mee om nu en dan een middagje vrij te kunnen nemen om op campagne te gaan. Naast juf is ze tuindersdochter – dochter van Gerard de Jong, de eerste radijsteler van het Westland -én tuindersvrouw – getrouwd met Piet Zwinkels, ook radijsteler. Het was lange tijd man Piet die meer met politiek bezig was. Toen Karin in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 het CDA aan de telefoon kreeg, dacht ze eigenlijk dat ze voor haar man belden. Maar ze wilden Karin in de raad. Dat lukte en het klikte van beide zijden zo goed dat ze in 2014 al lijsttrekker en vervolgens fractievoorzitter werd voor CDA Westland. Voor een landelijke partij een pijlsnelle carrière, die nu een vervolg krijgt in plek 30 op de landelijke CDA-lijst voorde Tweede Kamer-verkiezingen. Niet meer zoals tot voor een paar jaar zomaar een verkiesbare plek. Zwinkels gaat dus vol voor de Westlandse en de tuinbouwvoorkeursstem: ‘Kies Westland, Kies Karin’.

Kiezen tussen kas en klas?

Onderwijs en tuinbouw zijn haar twee passies. “Dat heb ik in de sollicitatieprocedure bij het CDA ook kenbaar gemaakt. Als je moet kiezen tussen kas en klas, vroegen ze. Die twee terreinen hebben zo veel raakvlak. Glastuinbouw, kennis en innovatie. Dat zie ik als mijn portefeuille. En dus ook het onderwijs dat nodig is om jonge mensen klaar te stomen voor de nieuwe banen die we krijgen als de economie meer en meer gaat werken met robotica.”

Zwinkels heeft zich gedurende heel haar nog relatief korte politieke loopbaan actief bemoeid met het belang van de tuinbouw voor de gemeentelijke, regionale én nationale economie. Ze richtte vanuit CDA Westland een glastuinbouwwerkgroep op. Daarin gaat het over de noodzaak tot permanente herstructurering van de volle regio. “Om een moderniseringsslag te kunnen maken hebben tuinders mooie kavels nodig. Niet van 30 hectare – dat is hier bijna onmogelijk. Maar op 5 hectare kan ook een mooi bedrijf draaien.”

Van gemeente tot aan Brussel

Ook in provinciaal verband is er een CDA-tuinbouwoverleg. “Daarvandaan hebben we een lijn naar de Tweede Kamer en naar Brussel. Maar het is natuurlijk het mooiste als daar iemand zit die echt uit de glastuinbouw komt, met alle directe kennis en gevoel die daarbij hoort.”

Dat het met die kennis wel goed zat bevestigde Zwinkels voor zichzelf toen ze laatst op stel en sprong moest invallen voor een bijeenkomst in Heemstede. “Ik sprak daar ook een tuinder die aan het worstelen was met de verplichte waterzuivering. Die kon ik nog een paar handige tips geven. Dat er ook mobiele zuiveringsinstallaties zijn bijvoorbeeld.”

Debat gewonnen

Ze mikt niet alleen op de Westlandse voorkeursstem, maar op die van tuinders in heel Nederland. “De glastuinbouwsector heeft zoveel in zich. Zoveel oplossingen op het gebied van voeding, energie, milieu. Natuurlijk kunnen andere kamerleden zich inlezen. Maar van alle kandidaten op alle lijsten ben ik de enige die van zo dichtbij weet wat er leeft en weet hoe het voelt in de tuinbouw.”

Zwinkels weet in elk geval al een beetje hoe het voelt om het debat aan te gaan. De lokale Westlandse omroep riep haar uit tot winnaar in een debat tussen Zwinkels en Weverling. “En ik moest het daarbij trouwens ook geregeld opnemen tegen debatleider Jort Kelder. Die weet nog niet helemaal hoe het in de hedendaagse tuinbouw toegaat.”

Karin Zwinkels vorige week op een CDA-bijeenkomst waar CDA-voorkeursstemmenkampioen Annie Schreijer haar van harte aanbeval. - foto: Ton van der Scheer

Karin Zwinkels vorige week op een CDA-bijeenkomst waar CDA-voorkeursstemmenkampioen Annie Schreijer haar van harte aanbeval. – foto: Ton van der Scheer

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer