Kentekenplicht voor trekkers per 2025

15-11-2018 | Laatste update op 13-09 | |
Foto: Michel Zoeter
Foto: Michel Zoeter

Alle landbouwvoertuigen die op de openbare weg komen, moeten vanaf 2025 een kenteken voeren.

Voor nieuwe landbouwvoertuigen en APK-plichtige voertuigen geldt de kentekenplicht vanaf het moment dat het nieuwe wetsvoorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat van kracht wordt.

Voor voertuigen die niet sneller dan 25 km/uur rijden en geen gebruik willen maken van het centrale ontheffingenloket geldt een overgangsperiode tot en met 31 december 2024.

EU: APK-plicht vanaf 20 mei 2018

Volgens Europese richtlijnen zijn trekkers en landbouwvoertuigen met een maximale constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018 APK-plichtig. Nederland voldoet hier nog niet aan, omdat een eerder voorstel voor de invoering van de APK-plicht werd verworpen door de Tweede Kamer. De Europese Commissie heeft Nederland hierover in gebreke gesteld omdat de richtlijn niet tijdig is ingevoerd.

€ 18 per registratie

Minister Van Nieuwenhuizen heeft nu, in overleg met betrokken partijen uit de landbouw, wegbeheerders en handhavings- en uitvoeringsinstanties een nieuw voorstel op tafel gelegd.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting nog dit jaar naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Gezien de behandeling door de Tweede en Eerste Kamer, zal de wet naar verwachting op zijn vroegst op 1 januari 2020 van kracht worden.

In de nieuwe regelgeving moeten alle bestaande landbouw- of bosbouwtrekkers (LBT) en mobiele machines worden geregistreerd bij de RDW. Daarbij worden alle bestaande voertuigen met de benodigde technische gegevens en de eigenaar ervan geregistreerd. Dit kost € 18 per registratie. De registratie zal naar verwachting in de winterperiode van 2019- 2020 gebeuren.

Voertuigen die niet op de openbare weg komen en dus uitsluitend op eigen terrein gebruikt worden, hoeven niet te worden geregistreerd. Ook getrokken materieel met een constructiesnelheid lager dan 25 km/uur is vrijgesteld van registratie, net als voertuigen die vrijgesteld zijn voor het T-rijbewijs en andere voertuigen, zoals meeneemheftrucks en fruittreintjes.

Maximumsnelheid naar 40 km/u

De invoering van de APK-plicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen van 25 naar 40 km/u, mits de maximale constructiesnelheid dit toelaat. Trekkers en getrokken materieel mag alleen 40 km/u rijden als ze een kenteken hebben.

Voor de registratie van ontheffingen, zoals de breedte-ontheffing, wordt een centraal loket ingevoerd, waarmee per voertuig voor alle wegen een ontheffing kan worden verleend, in plaats van per wegbeheerder.

Wegbeheerders blijven bepalen op welke wegen landbouwvoertuigen worden toegelaten. Hierbij wordt een ‘ja, tenzij‘-beleid nagestreefd.

Bij de invoering van de APK-plicht voor snelle trekkers maakt Van Nieuwenhuizen gebruik van de mogelijkheid om voertuigen die hoofdzakelijk worden ingezet voor landwerkzaamheden op eigen terrein uit te zonderen van de APK-plicht.

Lees ook: Principeakkoord trekkerkenteken nabij

Vermaas
Mariska Vermaas parlementair verslaggever
Meer over


Beheer