Doorgaan naar artikel

Kasgroeit focust op leren en ontwikkelen

Kasgroeit stopt met de activiteiten op het gebied van werving en selectie in de glastuinbouw. Het gaat zich volledig richten op leren en ontwikkelen voor werkgevers en werknemers.

De transities waar de glastuinbouw in is verwikkeld, vraagt om nieuwe kennis, kwaliteiten en vaardigheden bij zowel de werkgevers als de werknemers in de kassen. De nieuwe koers is een resultaat van de driejaarlijkse evaluatie van de werkzaamheden van dit platform gefinancierd door het fonds Colland Arbeidsmarkt.

Duurzaam inzetbaar en toekomstbestendig

Samen met het bestuur, waarin zowel werkgevers als de vakbonden zijn vertegenwoordigd, stelt Kasgroeit dat een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) een absolute voorwaarde om (internationale) werknemers duurzaam inzetbaar en bedrijven toekomstbestendig te houden. De actieve ondersteuning op het gebied van werving- en sollicitatiebegeleiding worden de komende maanden afgebouwd. Het vacatureplatform en de CV database die via de huidige website van Kasgroeit te raadplegen zijn, zijn per 1 september niet meer beschikbaar.

Arbeidsmarkt bewerken in nieuw project

Het was juist deze activiteit die in 2009 aan de basis lag van het toen door bonden en werkgevers opgerichte Mobiliteitscentrum Glastuinbouw. De economische crisis maakte toen slachtoffers onder de bedrijven en dus ook onder werknemers die werkloos werden. Die van werk naar werk leiden was het doel van wat in 2018 Kasgroeit werd.

Om alle opgedane kennis en ervaring van Kasgroeit wel te borgen voor de sector wordt dit ingezet voor een nieuw, sectoroverstijgend project, waarvan de coördinatie bij LTO Noord ligt. Álle agrarische sectoren inclusief glastuinbouw gaan samen bouwen aan een website en publiekscampagne om werkzoekenden te motiveren voor een functie in de land- en tuinbouw.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin