Doorgaan naar artikel

Kartelpolitie wijst sector op verboden afspraken

Image

De Autoriteit Consument en Markt (ACM, voorheen NMa) wijst teelt en handel op risico’s van verboden afspraken bij het overdragen van productschapstaken aan het bedrijfsleven.

De ACM vreest dat concurrentiegevoelige informatie wordt gedeeld of dat marktpartijen worden uitgesloten. In een brief aan Nederlandse productschappen wijst de ACM er ook op dat producentenorganisatie nieuwe bevoegdheden krijgen, maar dat ook hier de ACM zal toezien op overtredingen van de Mededigingswet. De brief is recent bij het Productschap Tuinbouw in een besloten vergadering aan bod gekomen. Het PT kon daar vandaag niet op reageren. ACM laat weten dat de brief geen formele waarschuwing is, maar informatief bedoeld is.

Het risico zit volgens de ACM in het beschikbaar komen van gedetailleerde gegevens bij de productschappen over individuele bedrijven. Het delen van zulke gedetailleerde informatie kan in strijd zijn met de Mededigingswet.

Een ander aandachtspunt is de overdracht van bepaalde activiteiten aan private partijen. Als een deel van de voorheen aangesloten ondernemingen niet langer toegang heeft tot bepaalde informatie of faciliteiten, of tegen een hoger tarief of strengere voorwaarden, kan dit leiden tot uitsluiting. Informatie die voorheen voor alle marktpartijen toegankelijk was, moet dat ook blijven.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin